logo

Pasientsikkerhet blir aldri feil

Legemidler er en viktig del av pasientbehandlingen ved et sykehus, men også den faktoren som oftest går igjen i pasientskader og uønskede hendelser. Hvordan jobber Helse Vest for å redusere risiko ved legemiddelbehandling?

Webinar: Pasientsikkerhet blir aldri feil
Tonje Folkvang forteller om Helse Vest sitt arbeid for å redusere risiko for legemiddelrelaterte skader.
Målet er en gjennomførbar gullstandard. Vi sier "gjennomførbar" fordi vi erkjenner at vi må se ulikt på de ulike pasientgruppene.


20 prosent av avviksmeldingene i Helse Vest er knyttet til legemidler, og 20 prosent av pasientskadene er relatert til legemiddelbehandling.

De siste årene har Helse Vest jobbet intensivt med å redusere risiko ved legemiddelbehandling. Arbeidet og erfaringene kan være aktuelle for helsepersonell også utenfor Helse Vest, for eksempel et læringsspill for legemiddelregning som vil bli lansert i løpet av sommeren.

Presentasjon ved Tonje Folkvang, farmasøyt og prosjektleder for ROMLE i Helse Vest.

I 2020 ble legemidler løftet frem som ett av fem risikoområder som Helse Vest ønsker å ha særlig oppmerksomhet på i tiden fremover. Det ble etablert et initiativ under navnet «Risikoområde legemiddel», som omfatter alle helseforetakene i regionen og Helse Vest IKT.

Gjennom dette initiativet er det utarbeidet en Regional plan for risikoområde legemiddel (ROMLE). Planen inneholder 10 tiltak fordelt på 4 tiltaksområder: Kompetanse, arbeidsprosesser, IKT-støtte og styring/ledelse. Arbeidet med å gjennomføre tiltakene ble startet opp i august 2022 og går nå mot slutten.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".