logo

Hvor er medisinen min?

Dessverre er "ikke utdelt legemiddel" en av de vanligste avvikene som ble kartlagt i kommunal sektor. Hvilke andre problemer oppstår, og hvordan kan vi begynne å gå frem for å gjøre ting bedre?

Webinar: Hvor er medisinen min?
Maren Werner og Heidi Slagsvold har kartlagt utfordringer med legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten.
Det er bred enighet i kommunesektoren om at digitalisering og smart bruk av teknologi er sentrale virkemidler for å heve pasientsikkerheten, sikre bedre samhandling, få økt kapasitet, og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten.

KS rapporterer om avvik som ikke-samstemte medisinlister og forstyrrelser under tilbereding. Mange helsepersonell vil nok kjenne seg igjen i kartleggingen av legemiddelhåndtering i norske kommuner. Kartleggingen er et viktig steg på veien mot tryggere legemiddelhåndtering, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Presentasjon ved Heidi Slagsvold, spesialrådgiver ved KS, og Maren Caroline Frogner Werner, Manager ved Deloitte.

På webinaret vil vi se nærmere på rapporten Digital legemiddelhåndtering i kommunal sektor. Rapporten samler erfaringer fra en kompetansegruppe, leverandører og interessenter, samt en litteraturgjennomgang.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".