logo

E-multidose gir bedre oversikt, men også økt arbeidsmengde

Ved overgangen fra faks til e-resept for multidose, øker man samstemming fra 77% til 94%. Dette forbedrer trolig pasientsikkerhet, men samtidig viser ny forskning en økt arbeidsbelastning på apoteket.

Anette Vik Jøsendal presenterte funn fra hennes doktorgrad om e-multidose.
Anette Vik Jøsendal presenterte funn fra hennes doktorgrad om e-multidose.
E-multidose gir bedre oversikt og økt pasientsikkerhet, men vi må se på prosessene og systemene og få dem til å fungere optimalt.

Apoteket der Anette Vik Jøsendal jobber bruker fortsatt faksmaskiner for å motta papirresepter for multidose. Dette er ikke akkurat det vi forventer i et moderne samfunn med 95% forskrivninger via e-resept. Jøsendal har studert hvordan e-resept for multidose gir bedre oversikt og kan dermed fremme pasientsikkerhet. Samtidig som oversikten forbedres, har e-multidose også skapt merarbeid på apoteket.

Anette Vik Jøsendal, Nasjonalt senter for e-helseforskning, presenterer konkrete data fra doktorgraden sin på dette webinaret.

Webinaret følger opp presentasjonen Jøsendal hadde for to år siden: Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene?

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".