Webinar: E-multidose gir bedre oversikt, men også økt arbeidsmengde


Ved overgangen fra faks til e-resept for multidose, øker man samstemming fra 77% til 94%. Dette forbedrer trolig pasientsikkerhet, men samtidig viser ny forskning en økt arbeidsbelastning på apoteket.

Anette Vik Jøsendal presenterer funn fra hennes doktorgrad om e-multidose.
Anette Vik Jøsendal presenterer funn fra hennes doktorgrad om e-multidose.

Påmelding

Tidspunkt: 30. september klokken 08.30-09.15

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Tema

Apoteket der Anette Vik Jøsendal jobber bruker fortsatt faksmaskiner for å motta papirresepter for multidose. Dette er ikke akkurat det vi forventer i et moderne samfunn med 95% forskrivninger via e-resept. Jøsendal har studert hvordan e-resept for multidose gir bedre oversikt og kan dermed fremme pasientsikkerhet. Samtidig som oversikten forbedres, har e-multidose også skapt merarbeid på apoteket.

Anette Vik Jøsendal, Nasjonalt senter for e-helseforskning, presenterer konkrete data fra doktorgraden sin på dette webinaret.

Webinaret følger opp presentasjonen Jøsendal hadde for to år siden: Fra telefaks til elektronisk forskrivning av multidose - hvordan påvirkes denne overgangen av uoverensstemmelser i legemiddellistene?

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.