logo

Legemiddelhåndtering av risikolegemidler på sykehus

Opioider og antikoagulantia bærer høy risiko og er overrepresentert i avviksrapportering av legemidler på sykehus. Hvordan kan vi forbedre sårbare prosesser og dermed øke pasient sikkerhet?

Legemiddelhåndtering av risikolegemidler på sykehus
Jevan Jones Mezori og Sandra Rut Eikeland forsker på tiltak for å redusere avvik i forhold til legemidler med høy risiko.

Risikolegemidler defineres som legemidler som kan føre til alvorlige skade, og i verste fall dødsfall. De brukes i stort omfang i primær- og spesialisthelsetjenesten og er et viktig satsningsområde for å øke pasientsikkerheten. Hvor går det galt? Forbedringstiltak identifisert av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo og Sykehusapotekene HF presenteres på dette webinaret.

Forskningsprosjektet har sett på strekkodeassistert legemiddeladministrering, salgsstatistikk, avviksanalyser, samt intervjuet sykepleiere. Sykepleierne opplever utfordringer med håndtering av risikolegemidler i forbindelse med lukket legemiddelsløyfe, og har forslag til tiltak som kan forbedre sikkerhet.

Presentasjon ved Jevan Jones Mezori, masterstudent ved Universitetet i Oslo og Sandra Rut Eikeland, provisorfarmasøyt ved Sykehusapoteket Østfold, Kalnes.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".