Legemiddelhåndtering av risikolegemidler på sykehus

Opioider og antikoagulantia bærer høy risiko og er overrepresentert i avviksrapportering av legemidler på sykehus. Hvordan kan vi forbedre sårbare prosesser og dermed øke pasient sikkerhet?

Jevan Jones Mezori og Sandra Rut Eikeland forsker på tiltak for å redusere avvik i forhold til legemidler med høy risiko.
Jevan Jones Mezori og Sandra Rut Eikeland forsker på tiltak for å redusere avvik i forhold til legemidler med høy risiko.

Risikolegemidler defineres som legemidler som kan føre til alvorlige skade, og i verste fall dødsfall. De brukes i stort omfang i primær- og spesialisthelsetjenesten og er et viktig satsningsområde for å øke pasientsikkerheten. Hvor går det galt? Forbedringstiltak identifisert av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo og Sykehusapotekene HF presenteres på dette webinaret.

Forskningsprosjektet har sett på strekkodeassistert legemiddeladministrering, salgsstatistikk, avviksanalyser, samt intervjuet sykepleiere. Sykepleierne opplever utfordringer med håndtering av risikolegemidler i forbindelse med lukket legemiddelsløyfe, og har forslag til tiltak som kan forbedre sikkerhet.

Presentasjon ved Jevan Jones Mezori, masterstudent ved Universitetet i Oslo og Sandra Rut Eikeland, provisorfarmasøyt ved Sykehusapoteket Østfold, Kalnes.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".