logo

Hvordan forbedre legemiddelrelatert pasientsikkerheten i akuttmottak

Det er kompleks og tidkrevende å lage en riktig legemiddelliste for en pasient ved innleggelse i akuttmottaket. I tillegg er legemiddelrelaterte innleggelser en utfordring som krever oppmerksomhet

Pasientsikkerheten i akuttmottak
Lisbeth Damlien Nymoen har gjennomført flere studier som omhandler legemiddelrelatert pasientsikkerhet i akuttmottaket.

- Behov for farmasøyter

Lisbeth Damlien Nymoen understreker at det er et sterkt behov for farmasøyter i akuttmottaket. Hun fortsetter, - Vi burde legge inn en stor innsats i legemiddelsamstemming. Både på vei inn og ut av sykehus.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".

Mer info

- I en studie vi gjorde i 2014, fant vi at så mange som 62% av legemiddellistene som var dokumentert i akuttmottaket hadde feil som var klinisk relevante, sier Lisbeth D Nymoen. For å prøve å finne ut hvorfor, har Nymoen gjennomført en studie som omhandler legenes tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottaket. Hun fant at i snitt brukes det 7,8 minutter per pasient på å innhente og dokumentere informasjon om pasientens legemiddelbruk. Dessuten har Nymoen funnet at nesten 20% av innleggelser i akuttmottaket er legemiddelrelatert, og en av seks av disse skyldes feil bruk av legemidler.

Nymoen mener at det kan være nødvendig med flere kliniske farmasøyter i akuttmottak som har innhenting, dokumentering og vurdering av pasienters legemiddelliste som sin dedikerte oppgave. Dette kan bidra til å forebygge feil i legemiddellistene, samt å avdekke legemiddelrelaterte innleggelser tidlig i forløpet, og slik øke pasientsikkerheten i akuttmottaket.

Presentasjon ved Lisbeth Damlien Nymoen, klinisk farmasøyt og doktorgradsstudent ved Diakonhjemmet Sykehusapotek og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.