logo

Persontilpasset bruk av medisiner i psykiatrien med maskinlæring

Hvordan sikre bedre legemiddelbehandling i psykiatrien fra første konsultasjon? Tore Haslemo mener at maskinlæring er svaret. Se opptak fra webinar 26. november.

Tore Haslemo vil lage et beslutningsstøtteverktøy for psykofarmaka. Fotograf: Nicolas Tourrenc
Tore Haslemo vil lage et beslutningsstøtteverktøy for psykofarmaka. Fotograf: Nicolas Tourrenc

I dagens helsevesen skrives resepter for psykofarmaka (medisiner i psykiatrien) ofte ut i standarddoser. Det kan ta lang tid med prøving og feiling for å finne den riktige dosen for pasienten. Mange faktorer, eksempelvis genetikk, nyrefunksjon og andre legemidler, spiller viktige roller i hvor mye medisin man trenger. For å predikere dosering med psykofarmaka før oppstart for hver pasient har Tore Haslemo og teamet sitt tatt i bruk maskinlæring. En prototype har allerede blitt utviklet, og målet er å lage et beslutningsstøtteverktøy for leger som vil redusere feilmedisinering og dermed kostnader og bivirkninger.

Presentasjon ved Tore Haslemo, leder for Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Prosjektet er et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus og Deepinsight. Dagens modeller kan forklare inntil halvparten av variasjonen i dosebehov mellom ulike pasienter, men prosjektet ønsker å forbedre dette tallet enda mer. Maskinlæringsmodellen er under utvikling. I tillegg ser prosjektet på hvordan beslutningsstøtteverktøyet kan passe inn i arbeidsflyten til legene.

Tore Haslemo er leder for Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Dessuten er han førsteamanuensis II ved farmasiutdanningen på OsloMet. Hans forskningsinteresser inkluderer psykofarmaka og genetikk.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".