Webinar: Persontilpasset bruk av medisiner i psykiatrien med maskinlæring


Hvordan sikre bedre legemiddelbehandling i psykiatrien fra første konsultasjon? Tore Haslemo mener at maskinlæring er svaret. Se opptak fra webinar 26. november.

Tore Haslemo vil lage et beslutningsstøtteverktøy for psykofarmaka. Fotograf: Nicolas Tourrenc
Tore Haslemo vil lage et beslutningsstøtteverktøy for psykofarmaka. Fotograf: Nicolas Tourrenc

Tema

I dagens helsevesen skrives resepter for psykofarmaka (medisiner i psykiatrien) ofte ut i standarddoser. Det kan ta lang tid med prøving og feiling for å finne den riktige dosen for pasienten. Mange faktorer, eksempelvis genetikk, nyrefunksjon og andre legemidler, spiller viktige roller i hvor mye medisin man trenger. For å predikere dosering med psykofarmaka før oppstart for hver pasient har Tore Haslemo og teamet sitt tatt i bruk maskinlæring. En prototype har allerede blitt utviklet, og målet er å lage et beslutningsstøtteverktøy for leger som vil redusere feilmedisinering og dermed kostnader og bivirkninger.

Presentasjon ved Tore Haslemo, leder for Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Prosjektet er et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus og Deepinsight. Dagens modeller kan forklare inntil halvparten av variasjonen i dosebehov mellom ulike pasienter, men prosjektet ønsker å forbedre dette tallet enda mer. Maskinlæringsmodellen er under utvikling. I tillegg ser prosjektet på hvordan beslutningsstøtteverktøyet kan passe inn i arbeidsflyten til legene.

Tore Haslemo er leder for Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Dessuten er han førsteamanuensis II ved farmasiutdanningen på OsloMet. Hans forskningsinteresser inkluderer psykofarmaka og genetikk.

Opptak

Se på opptaket på YouTube.

Hør på opptaket som podkast.