logo

Hvor vanskelig er det å få tak i legemiddelinformasjon?

Legemiddelinformasjon oppleves som fragmentert, særlig for multidose og overgang mellom helsenivå. Dette bekymrer leger og sykepleiere.

Webinar: Dagens navigeringsdilemma
Bo Wang og Unn Manskow forsker på forvaltning av riktig legemiddelinformasjon.
Jeg håper at folk forbereder seg på at pasientens legemiddelliste kommer. Du kan endre arbeidspraksisen og rydde i lister allerede nå. Jeg håper også at folk ser nytten i endringene som kommer.

Som forberedelse til innføring av pasientens legemiddelliste i Norge, har vi undersøkt forholdet mellom pasientsikkerhet og riktig, oppdatert legemiddelinformasjon.

Rådgiver Bo Wang og seniorforsker Unn Sollid Manskow ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har kartlagt leger og sykepleieres erfaring med hvordan tilgang til legemiddelinformasjon fungerer innenfor dagens digitale systemer i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt identifisere opplevde hindringer.

Mer om resultatene fra studien får du på webinaret, men vi kan avsløre nøkkelord som ressursfragmentering, ansvarsfordeling og samstemming.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".