logo

Kunnskaps- og beslutningsstøtte i Felleskatalogen

I fjor introduserte Felleskatalogen bivirkningssøk, og tar nå et steg videre med integrasjon av interaksjonsanalyse og klinisk beslutningsstøtte. Dette vil gi tryggere legemiddelbehandling.

Se på video hvor daglig leder Bente Jansen deler innsikt om klassifisering som medisinsk utstyr og viser hvordan vår beslutningsstøtte fungerer i legens journalsystem.

Webinar: Klinisk beslutningsstøtte i Felleskatalogen
Bente Jansen demonstrerer hvordan Felleskatalogen kan bidra til tryggere legemiddelbehandling.

I 2022 lanserte Felleskatalogen beslutningsstøtte for bivirkninger knyttet til pasientens legemidler (bivirkningssøket). Siden den gang har Felleskatalogen integrert bivirkningssøket med interaksjonsanalysen (og omvendt). I tillegg utvikles det nå klinisk beslutningsstøtte for nedsatt nyrefunksjon, kryssallergi og maks. dose.

Klinisk beslutningsstøtte vil kunne gi verdifull støtte til kliniker i forskrivningssituasjonen, og på den måten bidra til tryggere legemiddelbehandling. Beslutningsstøtte-prosjektet er spesielt krevende siden løsningen klassifiseres som "software as a medical device".

På webinaret vil daglig leder Bente Jansen fortelle om prosessen knyttet til medisinsk utstyr-klassifiseringen, gi en spennende innføring i prosjektet, samt demonstrere hvordan beslutningsstøtte fra Felleskatalogen vil kunne fungere i legens journalsystem.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".