logo

Bedre samhandling om legemidler fremover

Legemidler er en vesentlig brikke i helsesystemet vårt, men er også utsatt for avvik på grunn av dårlig kommunikasjon mellom fagsystemene.

Se på webinar om veien fremover for felles legemiddelgrunndata.

Webinar: Samhandling om legemidler
Jon Tysdahl passer på at grunndataene om legemidler blir de samme for alle.
Det finnes en del grunnleggende informasjon som kommer fra leverandørene. Vi ønsker å supplere dette fordi det gir nytte for brukeren i forskjellige sammenhenger.

Helsepersonell i Norge er nok enige om at fagsystemene våre burde kunne snakke tydelig sammen om legemidler, slik at vi kan unngå manuelle prosesser, spare tid og forbedre pasientsikkerheten. Men er vi enige om den beste måten å gå frem på for å få dette til?

Helsedirektoratet jobber med en samfunnsøkonomisk analyse og en detaljering av målarkitekturen. Dette vil gi Norge en felles strategisk retning å jobbe mot. Arbeidet med felles legemiddelgrunndata har gått videre siden vi hadde webinaret Unngå hviskeleken i legemiddelhåndtering, derfor tar vi nå en fot i bakken og blir oppdatert på feltet.

Presentasjon ved Jon Tysdahl, seniorrådgiver arkitektur i Helsedirektoratet.

Webinaret er relevant for både kommuner og sykehus, da problemstillingene rundt å bli innlagt på sykehus og sykehjem er noe like.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".