Gro-Hilde Severinsen

Bio

Gro-Hilde Severinsen, doktorgradsstipendiat i e-helse, er utdannet bioingeniør og har en master i telemedisin og e-helse. I doktorgradsarbeidet følger hun regionale og nasjonale standardiseringsprosesser som er viktige forutsetninger for utvikling og implementering av DIPS Arena og utnytting av mulighetene som finnes knyttet til strukturering og gjenbruk av data, prosess og beslutningsstøtte.

Hun har fulgt arbeidet i FIKS (Felles innføring av IKT-systemer i Helse Nord) med å slå sammen EPJ-systemer i hvert av de fire helseforetakene i regionen, og etablering av regionale standarder for bruk av DIPS i Helse Nord. Sammenslåingen av DIPS for hvert helseforetak er et steg på veien mot å nå hovedmålsettingene definert i «En innbygger - En journal».

I tillegg har hun fulgt det nasjonale og regionale arbeidet med arketyper. Arketypene skal brukes som kliniske standarder for DIPS Arena. Bruk av arketyper vil bidra til å standardisere og strukturere den kliniske informasjonen. Hun har hatt fokus på organisatoriske faktorer knyttet til dette arbeidet, samarbeid mellom ulike aktører og viktigheten av at klinikere er involvert i arbeidet. Siden januar 2017 har hun vært ansatt 50 prosent som EPJ-rådgiver i Regionalt forvaltningssenter for EPJ (FSE) med hovedvekt på regionalt arbeid med arketyper.

Gro-Hilde Severinsen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 901 99 457

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Gro-Hildes prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Å bruke strukturert elektronisk pasientjournal for å skalere effekten av Lean 2014 - 2017 Pasientforløp
Gro-Hilde Severinsen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Helseplattformen: Fastleger samhandling 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Fra fritekst til strukturert journal – en forutsetning for klinisk beslutningsstøtte? 2018 - 2022 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand Gro-Hilde Severinsen

Gro-Hildes publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Reaching for the Quadruple Aim – How to design effective whole system health service improvement? (Workshop) 2020 Academic lecture
Socio-technical Requirements for Expert Users to Design Structured User-Interfaces for OpenEHR-based Electronic Health Records 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Health workers got the hang of video during corona situation 2020 Interview
Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling 2020 Interview
Ambivalently awaiting: Norwegian general practitioners' expectations towards a cross-Institutional Electronic health record 2019 Academic article
Tar første steg mot strukturert journal 2019 Interview
Preconditions for enabling advanced patient-centered decision support on a national knowledge information infrastructure 2019 Short communication
From Free-Text to Structure in Electronic Patient Records 2019 Academic article
From free-text to structure in Electronic Patient Records 2019 Academic lecture
Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure 2019 Poster
Assessing HTA on Large-scale E-health Processes –Introducing the Need for Action Research 2019 Poster
Structuring Electronic Patient Record Data,a Smart Way to Extract Registry Information? 2019 Academic article
Socio-technical Challenges of Large-Scale EPR Standardization in Healthcare. 2018 Doctoral dissertation
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 Poster
Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp? 2017 Poster
The Politics of Establishing ICT Governance for Large-Scale Healthcare Information Infrastructures 2017 Academic article
How to involve the users in the large scale work with openEHR archetypes in Norway? 2017 Academic article
Infrastructuring in healthcare through the OpenEHR architecture 2017 Academic article
Establishing ICT governance for regional information infrastructures in healthcare 2016 Academic article
Consensus on Norwegian archetypes 2016 Short communication
Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway 2016 Poster
Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway 2016 Academic article
The Contextualization of Archetypes: Clinical Template Governance 2015 Academic chapter/article/Conference paper
How to organize for a large-scale openEHR-based Electronic Patient Record 2015 Academic article

Gro-Hildes prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe

Gro-Hildes postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2019 02 Assessing HTA on Large-scale E-health Processes –Introducing the Need for Action Research Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand, Anne Granstrøm Ekeland 67,5x120 cm (16:9)
2018 12 Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare Line Silsand, Rune Pedersen, Gro-Hilde Severinsen A0
2019 04 Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0
2017 06 Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0

Gro-Hildes presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018.09.12 Nasjonal kunnskapsplattform Helseplattformen Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen