Line Silsand

Bio

Line Silsand, doktorgradsstipendiat i e-helse, har sin utdannelse fra UiT Norges arktiske universitet. På toppen av en bachelor i sykepleie har hun en praktisk pedagogisk utdanning og en master i helsefag fra 2010.

Line har lang klinisk erfaring som sykepleier fra ulike områder av helsevesenet. Hun har også en god del pedagogisk erfaring fra både studier og arbeid. Videre har hun administrativ erfaring fra koordinering og fagutvikling. I doktorgradsarbeidet følger hun utviklingen og implementeringen av strukturert elektronisk pasient journal (EPJ) gjennom Helse Nord-programmet FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer). I forskningsarbeidet har hun sett på konsekvenser innføringen av strukturert EPJ har både for samarbeidet mellom utviklere, helsepersonell og klinisk praksis, samt organisatoriske og forvaltningsmessige konsekvenser av strukturert EPJ. Line har jobbet ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge parallelt med doktorgradsarbeidet, og har derfor god kontakt med klinisk praksis. Siden februar 2016 har hun jobbet som EPJ-rådgiver i en deltidsstilling, med hovedvekt på innføring av strukturerte kliniske informasjonsmodeller (arketyper) i EPJ.

Line Silsand

Telefon: 913 35 053

Stilling: Stipendiat

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


LinkedIn-profil