Line Silsand

Bio

Line Silsand, doktorgradsstipendiat i e-helse, har sin utdannelse fra UiT Norges arktiske universitet. På toppen av en bachelor i sykepleie har hun en praktisk pedagogisk utdanning og en master i helsefag fra 2010.

Line har lang klinisk erfaring som sykepleier fra ulike områder av helsevesenet. Hun har også en god del pedagogisk erfaring fra både studier og arbeid. Videre har hun administrativ erfaring fra koordinering og fagutvikling. I doktorgradsarbeidet følger hun utviklingen og implementeringen av strukturert elektronisk pasient journal (EPJ) gjennom Helse Nord-programmet FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer). I forskningsarbeidet har hun sett på konsekvenser innføringen av strukturert EPJ har både for samarbeidet mellom utviklere, helsepersonell og klinisk praksis, samt organisatoriske og forvaltningsmessige konsekvenser av strukturert EPJ. Line har jobbet ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge parallelt med doktorgradsarbeidet, og har derfor god kontakt med klinisk praksis. Siden februar 2016 har hun jobbet som EPJ-rådgiver i en deltidsstilling, med hovedvekt på innføring av strukturerte kliniske informasjonsmodeller (arketyper) i EPJ.

Line Silsand

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 913 35 053

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Lines prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Helseplattformen: Fastleger samhandling 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Fra fritekst til strukturert journal – en forutsetning for klinisk beslutningsstøtte? 2018 - 2022 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand Gro-Hilde Severinsen

Lines publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
From free-text to structure in Electronic Patient Records 2019 Academic lecture
Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure. 2019 Academic lecture
Structuring Electronic Patient Record Data,a Smart Way to Extract Registry Information? 2019 Academic lecture
Ambivalently awaiting: Norwegian general practitioners' expectations towards a cross-Institutional Electronic health record 2019 Academic article
Tar første steg mot strukturert journal 2019 Interview
Preconditions for enabling advanced patient-centered decision support on a national knowledge information infrastructure 2019 Short communication
From Free-Text to Structure in Electronic Patient Records 2019 Academic article
Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure 2019 Poster
Assessing HTA on Large-scale E-health Processes –Introducing the Need for Action Research 2019 Poster
Structuring Electronic Patient Record Data,a Smart Way to Extract Registry Information? 2019 Academic article
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 Poster
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 Academic lecture
Growing an information infrastructure for healthcare based on the development of largescale Electronic Patient Records 2018 Doctoral dissertation
Generification in change: the complexity of modelling the healthcare domain 2017 Academic article
Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp? 2017 Poster
User-driven standardization of common clinical information models: Organizational implications. 2017 Lecture
The ‘Holy Grail’ of Interoperability of Health Information Systems: Challenges and Implications 2017 Academic chapter/article/Conference paper
The Implication for Organisation and Governance Through User-Drivern Standardisation of Semantic Interoperable Electronic Patient Record Systems 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Complex Decision-Making in Clinical Practice 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Developing Large-scale Electronic Patient Records Conforming to the openEHR Architecture 2014 Academic article
The nature of decision support in clinical practice 2014 Academic chapter/article/Conference paper
The biography of participation 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Generification by Translation: Designing Generic Systems in Context of the Local 2014 Academic article
Towards an "empowered" user role in the design of large-scale electronic patient records 2012 Academic chapter/article/Conference paper

Lines prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe

Lines postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2019 02 Assessing HTA on Large-scale E-health Processes –Introducing the Need for Action Research Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand, Anne Granstrøm Ekeland 67,5x120 cm (16:9)
2019 01 Forutsetninger for avansert klinisk beslutningsstøtte i norsk helsevesen Line Silsand 90x120 cm
2018 12 Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare Line Silsand, Rune Pedersen, Gro-Hilde Severinsen A0
2019 04 Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0
2017 06 Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0

Lines presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2018.09.12 Nasjonal kunnskapsplattform Helseplattformen Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen