logo

Line Silsand

Bio

Line Silsand er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun startet på senteret i 2012 som PhD student, og gjorde en prosessorientert kvalitativ studie om utvikling av et openEHR-basert elektronisk pasientjournal system (EPJ) i Norge. Forskningsinteresser er klinisk beslutningsstøtte, digitalisering av helsetjenester, og evaluering av teknologi-støttet helsetjenesteinnovasjon. Line har lang erfaringer som sykepleier fra ulike deler av helsevesenet. Hun har en bachelorgrad i sykepleie (1996), praktisk pedagogisk utdanning (2007) og mastergrad i helsevitenskap (2010).

Lines prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Helseplattformen: Fastleger samhandling 2018 - 2018 Pasientforløp
Fra fritekst til strukturert journal – en forutsetning for klinisk beslutningsstøtte? 2018 - 2022 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand Gro-Hilde Severinsen
Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste 2021 - 2025 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Patient pathways
Services for health professionals
Gro-Hilde Severinsen
Lightweight&Heavyweight - Hvordan kombinere en åpen tungvekts plattform basert EPJ løsning med lettvekts IT løsninger som apper 2021 - 2022 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Gro-Hilde Severinsen
EDiHTA - European Digital Health Technology Assessment framework 2024 - 2027 Tjenester for helsepersonell
Line Helen Linstad
Lines publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Bærekraftig KI-implementering på norske sykehus 2024 Feature article
We must ‘hear’ the patient's voice in health records 2023 Interview
Vi må «høre» pasientens stemme i journalen 2023 Interview
Preparing for Implementing Commercial Algorithms in Radiology: A Formative Evaluation Study 2023 Academic lecture
Preparing for Implementing Commercial Algorithms in Radiology: A Formative Evaluation Study 2023 Academic article
Preconditions for Implementing a Nursing App to Improve Digital Maturity 2023 Academic article
How to Represent the Patient Voice in the Electronic Health Record? 2023 Academic article
Med kunstig intelligens kan leger diagnostisere pasienter både enklere og billigere 2023 Interview
Procurement of artificial intelligence for radiology practice 2023 Academic article
Behov for validering og testbed 2022 Academic lecture
Pasientforløp og bedre informasjonsflyt 2022 Academic lecture
Intended and Unintended Consequences of Implementing a Nursing App 2022 Academic lecture
Implementing and Learning to Use Video Meetings in Mental Health Hospital Departments 2022 Academic lecture
Perspectives from Europe 2022 Academic lecture
Implementation of a mobile app in clinical practice - how to assess and evaluate ICT implementations in complex health organizations 2022 Academic lecture
Panelpresentasjon/-debatt: Implementation of Artificial Intelligence for imaging diagnostics in Norwegian hospitals - Challenges and Analytical perspectives in assessment research 2022 Academic lecture
Introducing Lightweight IT – A Way to Build Flexibility for Healthcare Organizations? 2022 Academic article
Scaling AI Projects for Radiology– Causes and Consequences 2022 Academic article
Intended and Unintended Consequences of Implementing a Nursing App 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Implementing and Learning to Use Video Meetings in Mental Health Hospital Departments. Therapists’ Experiences from Internal and External Meetings. A Qualitative Study 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Interoperability and Governance; Important Preconditions for Establishing Large-Scale Healthcare Infrastructures like the Akson Program in Norway 2022 Academic article
Interoperability and Governance; Important Preconditions for Establishing Large-Scale Healthcare Infrastructures like the Akson Program in Norway 2021 Academic lecture
Healthcare and data privacy requirements for e-health cloud: a qualitative analysis of clinician perspectives 2021 Academic lecture
Healthcare and data privacy requirements for e-health cloud: A qualitative analysis of clinician perspectives 2021 Academic chapter/article/Conference paper
Kunstig intelligens i helsetjenesten – en stille revolusjon? 2021 Feature article
Structuring the Electronic Patient Record; an Easy Way to Improve Data Usability? 2021 Academic article
Preservation of person-centered care through videoconferencing for patient follow-up during the covid-19 pandemic:case study of a multidisciplinary care team 2021 Academic article
Reaching for the Quadruple Aim – How to design effective whole system health service improvement? (Workshop) 2020 Academic lecture
Socio-technical Requirements for Expert Users to Design Structured User-Interfaces for OpenEHR-based Electronic Health Records 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Health workers got the hang of video during corona situation 2020 Interview
Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling 2020 Interview
From free-text to structure in Electronic Patient Records 2019 Academic lecture
Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure. 2019 Academic lecture
Structuring Electronic Patient Record Data,a Smart Way to Extract Registry Information? 2019 Academic lecture
Ambivalently awaiting: Norwegian general practitioners' expectations towards a cross-Institutional Electronic health record 2019 Academic article
Tar første steg mot strukturert journal 2019 Interview
Preconditions for enabling advanced patient-centered decision support on a national knowledge information infrastructure 2019 Short communication
From Free-Text to Structure in Electronic Patient Records 2019 Academic article
Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure 2019 Poster
Assessing HTA on Large-scale E-health Processes –Introducing the Need for Action Research 2019 Poster
Structuring Electronic Patient Record Data,a Smart Way to Extract Registry Information? 2019 Academic article
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 Report
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 Poster
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 Academic lecture
Growing an information infrastructure for healthcare based on the development of largescale Electronic Patient Records 2018 Doctoral dissertation
Generification in change: the complexity of modelling the healthcare domain 2017 Academic article
Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp? 2017 Poster
User-driven standardization of common clinical information models: Organizational implications. 2017 Lecture
The `holy grail? of interoperability of health information systems: Challenges and implications 2017 Academic chapter/article/Conference paper
The Implication for Organisation and Governance Through User-Drivern Standardisation of Semantic Interoperable Electronic Patient Record Systems 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Complex Decision-Making in Clinical Practice 2016 Academic chapter/article/Conference paper
Developing Large-scale Electronic Patient Records Conforming to the openEHR Architecture 2014 Academic article
The nature of decision support in clinical practice 2014 Academic chapter/article/Conference paper
The biography of participation 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Generification by Translation: Designing Generic Systems in Context of the Local 2014 Academic article
Towards an "empowered" user role in the design of large-scale electronic patient records 2012 Academic chapter/article/Conference paper
Lines prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Eli Kristiansen, Trine Strand Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
Lines faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2021 07 Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling Gro-Hilde Severinsen Line Silsand
Lines postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2019 02 Assessing HTA on Large-scale E-health Processes –Introducing the Need for Action Research Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand 67,5x120 cm (16:9)
2019 01 Forutsetninger for avansert klinisk beslutningsstøtte i norsk helsevesen Line Silsand 90x120 cm
2018 12 Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare Line Silsand, Rune Pedersen, Gro-Hilde Severinsen A0
2019 04 Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0
2017 06 Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen, Rune Pedersen, Gunnar Ellingsen A0
Lines presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2022.08.05 Dignity Care - Digitally supported Person Centred Care Systems Gro Berntsen, Aslak Steinsbekk, Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand, Espen Nordheim, Torbjørn Torsvik, Rune Pedersen, Omid Saadatfard, Anders Grimsmo, Line Melbye, PSHT
2018.09.12 Nasjonal kunnskapsplattform Helseplattformen Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen