Line Silsand

Bio

Line Silsand, doktorgradsstipendiat i e-helse, har sin utdannelse fra UiT Norges arktiske universitet. På toppen av en bachelor i sykepleie har hun en praktisk pedagogisk utdanning og en master i helsefag fra 2010.

Line har lang klinisk erfaring som sykepleier fra ulike områder av helsevesenet. Hun har også en god del pedagogisk erfaring fra både studier og arbeid. Videre har hun administrativ erfaring fra koordinering og fagutvikling. I doktorgradsarbeidet følger hun utviklingen og implementeringen av strukturert elektronisk pasient journal (EPJ) gjennom Helse Nord-programmet FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer). I forskningsarbeidet har hun sett på konsekvenser innføringen av strukturert EPJ har både for samarbeidet mellom utviklere, helsepersonell og klinisk praksis, samt organisatoriske og forvaltningsmessige konsekvenser av strukturert EPJ. Line har jobbet ved Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge parallelt med doktorgradsarbeidet, og har derfor god kontakt med klinisk praksis. Siden februar 2016 har hun jobbet som EPJ-rådgiver i en deltidsstilling, med hovedvekt på innføring av strukturerte kliniske informasjonsmodeller (arketyper) i EPJ.

Line Silsand

Telefon: 913 35 053

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


LinkedIn-profil

Lines prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Helseplattformen: fastlegers tidsbruk 2018 - 2018 Pasientforløp
Omid Saadatfard
Kunnskapsstøtte NIKT 2018 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Omid Saadatfard
Strukturert journal 2017 - 2018 Pasientforløp
Helsedata
Kristian Malm-Nicolaisen
DIPS-EPJ 2: Utfordringer ved design og implementering av neste-generasjons elektroniske pasientjournaler 2012 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Line Silsand

Lines publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 FOREDRAG
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 FOREDRAG
Growing an information infrastructure for healthcare based on the development of largescale Electronic Patient Records 2018 RAPPORT
Generification in change: the complexity of modelling the healthcare domain 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp? 2017 FOREDRAG
User-driven standardization of common clinical information models: Organizational implications. 2017 FOREDRAG
The ‘Holy Grail’ of Interoperability of Health Information Systems: Challenges and Implications 2017 BOKRAPPORTDEL
The Implication for Organisation and Governance Through User-Drivern Standardisation of Semantic Interoperable Electronic Patient Record Systems 2016 BOKRAPPORTDEL
Complex Decision-Making in Clinical Practice 2016 BOKRAPPORTDEL
Developing Large-scale Electronic Patient Records Conforming to the openEHR Architecture 2014 TIDSSKRIFTPUBL
The nature of decision support in clinical practice 2014 BOKRAPPORTDEL
The biography of participation 2014 BOKRAPPORTDEL
Generification by Translation: Designing Generic Systems in Context of the Local 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Towards an "empowered" user role in the design of large-scale electronic patient records 2012 BOKRAPPORTDEL

Lines prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Halgeir Holthe, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen