Torbjørn Torsvik

Bio

Torbjørn Torsvik

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 413 45 065

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Torbjørns prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva

Torbjørns publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Torbjørns prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind

Torbjørns presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2019.06.11 Samhandling fastleger Inspirasjonsforedrag Helseplattformen Torbjørn Torsvik