logo

Torbjørn Torsvik

Bio

Torbjørn Torsvik er lege, og jobber med å utvikle brukergrensesnitt som skal gjøre det lettere å få oversikt over sykehistorien til pasienter med langvarige komplekse behov.

Torbjørns prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Dignity Care – En digitalt støttet personsentrert helsetjeneste 2020 - 2026 Pasientforløp
Gro Berntsen
ClinCode Datamaskinstøttet klinisk ICD-10 koding for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsetjenesten 2021 - 2024 Helsedata
Hercules Dalianis
PACT III – Pasientsentrerte helsetjenesteteam – Hvordan virker de og for hvem? 2021 - 2023 Pasientforløp
Gro Berntsen
E-helseforskningsmeter / Analyse e-helsemiljø 2018 - 2021 Helsedata
Andrius Budrionis
Torbjørns publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Hvordan fremheve fokusområdene våre? 2023 Lecture
De-identifying Norwegian Clinical Text using Resources from Swedish and Danish 2023 Academic article
De-identifying Norwegian clinical text using resources from Swedish and Danish 2023 Academic lecture
Using a large open clinical corpus for improved ICD-10 diagnosis coding 2023 Academic article
Using a large open clinical corpus for improved ICD-10 diagnosis coding 2023 Academic lecture
Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis 2020 Report
Exploring electronic phenotyping for clinical practice in Norwegian settings 2020 Report
Leveraging Machine Learning and Natural Language Processing for Monitoring E-health Publications 2020 Academic chapter/article/Conference paper
Triage i fastlegeordningen - en hurtig forskningsoppsummering 2019 Report
Ambivalently awaiting: Norwegian general practitioners' expectations towards a cross-Institutional Electronic health record 2019 Academic article
Triage i fastlegeordningen - Kunnskapsbasert empiri - foreløpige resultater 2019 Academic lecture
Design and prestudy assessment of a dashboard for presenting self-collected health data of patients with diabetes to clinicians: Iterative approach and qualitative case study 2019 Academic article
How Do Experienced Physicians Access and Evaluate Laboratory Test Results for the Chronic Patient? A Qualitative Analysis 2018 Academic article
Presentation of clinical laboratory results: an experimental comparison of four visualization techniques 2013 Academic article
Torbjørns prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2020 04 Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis Alexandra Makhlysheva, Phuong Dinh Ngo, Maryam Tayefi Nasrabadi, Torbjørn Torsvik, Taridzo Chomutare
2020 03 Exploring electronic phenotyping for clinical practice in Norwegian settings Alexandra Makhlysheva, Maryam Tayefi Nasrabadi, Phuong Dinh Ngo, Taridzo Chomutare, Torbjørn Torsvik
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
Torbjørns presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2022.08.05 Dignity Care - Digitally supported Person Centred Care Systems Gro Berntsen, Aslak Steinsbekk, Gro-Hilde Severinsen, Line Silsand, Espen Nordheim, Torbjørn Torsvik, Rune Pedersen, Omid Saadatfard, Anders Grimsmo, Line Melbye, PSHT
2019.06.11 Samhandling fastleger Inspirasjonsforedrag Helseplattformen Torbjørn Torsvik