Torbjørn Torsvik

Bio

Torbjørn Torsvik

Telefon: 413 45 065

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Torbjørns prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva