E-helseforskningsmeter / Analyse e-helsemiljø

Prosjektbeskrivelse

Per i dag har vi begrenset oversikt over tematikk som e-helsemiljøene i Norge forsker på. Vi bygger på resultatene fra det tidligere gjennomførte “E-helsesøk”prosjektet og ønsker å etablere mekanismer for automatisk og kontinuerlig monitorering av vitenskapelige publikasjoner innen e-helse i Norge. Utgangpunkt i “E-helsesøk”-prosjektet var et bibliotek på 3183 publikasjoner fra 2008 til 2017 som ble opprettet manuelt. Analysene, som ga en oversikt på vitenskapelige publikasjoner i løpet av de siste 10 år, var delvis gjennomført manuelt. Basert på erfaringer fra “E-helsesøk”, ønsker vi å etablere en kontinuerlig monitorering av publikasjoner innen e-helse som kan vise utviklingen av feltet (Figur 1).

Automatisk monitorering av e-helse-publikasjoner
Figur 1. Automatisk monitorering av e-helse publikasjoner

Mål

Bidra til kunnskapsbasert politikk og praksis i det nasjonale e-helsefeltet gjennom økt tilgjengeliggjøring og formidling av e-helseforskning i Norge.

Metode

Maskinlæring og naturlig språkprosessering.

Status

Prosjektstatus: prosjektet ble avsluttet i 2021, men utviklingen skal fortsette i form av et nytt prosjekt i 2022.

Mer informasjon

https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=etelemed_2020_3_210_40092

https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=etelemed_2019_5_40_40070