E-helseforskningsmeter / Analyse e-helsemiljø


Description

Per i dag har vi begrenset oversikt over tematikk som e-helsemiljøene i Norge forsker på. Vi bygger på resultatene fra tidligere gjennomført “E-helsesøk” prosjekt og ønsker å etablere mekanismer for automatisk og kontinuerlig monitorering av vitenskapelige publikasjoner innen e-helse i Norge. Utgangpunkt i “E-helsesøk” prosjekt var et bibliotek på 3183 publikasjoner fra 2008 til 2017 som ble opprettet manuelt. Analysene, som ga en oversikt på vitenskapelige publikasjoner i løpet av de siste 10 år, var delvis gjennomført manuelt. Basert på erfaringer fra “E-helsesøk”, ønsker vi å etablere en kontinuerlig monitorering av publikasjoner innen e-helse som kan vise utviklingen av feltet (Figur 1).

Automatisk monitorering av e-helse-publikasjoner
Figur 1. Automatisk monitorering av e-helse publikasjoner

Goals

Bidra til kunnskapsbasert politikk og praksis i det nasjonale e-helsefeltet gjennom økt tilgjengeliggjøring og formidling av e-helseforskning i Norge.

Method

Maskinlæring og naturlig språkprosessering.

Status

Prosjektstatus: prosjektet ble avsluttet i 2021, men utviklingen skal fortsette i form av et nytt prosjekt i 2022.

Project manager

Project participants

Theme

Helsedata

Project period

2018 - 2021

Last updated

30 April 2021