Rune Pedersen

Bio

  • RN, MPH; PhD Information Systems
  • Clinical terminology
  • Archetypes
  • Semantic interoperability
  • Patient pathways
  • Heterogeneous interoperable information systems
Rune Pedersen

email hidden; JavaScript is required

Tel: +47 996 38 558

Title: Director Patient Pathways

Department: Patient Pathways


Rune's projects

Project title Year Theme Project management
Concept for a national e-health monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn-Hilde Rotvold
Scaling the effects of Lean through generative Electronic Patient Records 2014 - 2017 Patient pathways
Gro-Hilde Severinsen
Architecturally practices and possibilities for clinical decision 2016 - 2017 Patient pathways
Kristian Malm-Nicolaisen
Transition to ontology based terminologies 2016 - 2017 Patient pathways
Kristian Malm-Nicolaisen
Terminology and Coding Systems 2016 - 2016 Patient pathways
Per Atle Bakkevoll
Møteplass for e-helsemiljøene på EHiN 2017 - 2017 Eli Kristiansen
Strukturert journal 2017 - 2018 Patient pathways
Health data
Kristian Malm-Nicolaisen
Spørreundersøkelse knyttet til EPJ 2017 - 2018 Patient pathways
Services for health professionals
Kristian Malm-Nicolaisen
Lukket legemiddelsløyfe 2017 - 2018 Omid Saadatfard
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
E-health Research and knowledge groups 2016 - 2016 Pasientforløp
Semantic interoperability to support the development of process oriented EPR systems towards integrated care 2014 - 2019 Patient pathways
Rune Pedersen

Rune's publications in Cristin

Title Year Category
Efforts on Using Standards for Defining the Structuring of Electronic Health Record Data: A Scoping Review 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Amivalently awaiting: Norwegian general practitioners' expectations towards a cross-Institutional Electronic health record 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Preconditions for enabling advanced patient-centered decision support on a national knowledge information infrastructure 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Lessons learned on how to plan an openEHR implementation 2019 FOREDRAG
From Free-Text to Structure in Electronic Patient Records 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Preconditions for Enabling Advanced Patient Centered Decision Support on a National Knowledge Information Infrastructure 2019 FOREDRAG
Structuring EHR Data, using Medical Quality Registry Information? 2019 FOREDRAG
Open or Closed: A project proposal for investigating two different EHR platform approaches 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 BOKRAPPORTDEL
Electronic Patient Communication in Norwegian Municipal Health Institutions 2019 BOKRAPPORTDEL
The Patient Summary Case: Challenges in Archetypes Terminology Binding Using SNOMED-CT Compositional Grammar 2019 BOKRAPPORTDEL
Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway 2019 FOREDRAG
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Establishing an Evidence Based Knowledge Platform for Norwegian Healthcare 2018 FOREDRAG
Vår oppskrift på et vellykket samarbeid med helsesektoren på e-helseområdet 2018 FOREDRAG
Prom and prem data in Norwegian primary care 2017 FOREDRAG
Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare 2017 FOREDRAG
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 FOREDRAG
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG
Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål 2017 FOREDRAG
Hvordan kan kliniske beslutningsstøttesystem støtte helhetlige pasientforløp? 2017 FOREDRAG
Implementation of OpenEHR in Combination with Clinical Terminologies:Experiences from Norway 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Challenges in Archetypes Terminology Binding Using SNOMED-CT Compositional Grammar: the Norwegian Patient Summary Case 2017 BOKRAPPORTDEL
Bridging the Gap Between the Social and the Technical: The Enrolment of Socio-Technical Information Architects to Cope with the TwoLevel Model of EPR Systems 2017 TIDSSKRIFTPUBL
The Politics of Establishing ICT Governance for Large-Scale Healthcare Information Infrastructures 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 RAPPORT
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 RAPPORT
The characteristic flux of the e-health definition 2017 BOKRAPPORTDEL
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 RAPPORT
Infrastructuring in healthcare through the OpenEHR architecture 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems 2016 FOREDRAG
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 FOREDRAG
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 RAPPORT
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 RAPPORT
Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge 2016 RAPPORT
Den elektroniske pasientjournalen er i praksis papir på strøm 2016 MEDIEBIDRAG
Ny pasientjournal skal gjøre det lettere å være lege 2016 MEDIEBIDRAG
The opportunity to evaluate the impact of our changing health care system through archetypes and reinforced use of medical coding 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Integrating data from apps, wearables and personal Electronic Health Record (pEHR) systems with clinicians’ Electronic Health Records (EHR) systems 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The Value of Clinical Information Models and Terminology for Sharing Clinical Information 2016 BOKRAPPORTDEL
Establishing ICT governance for regional information infrastructures in healthcare 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Consensus on Norwegian archetypes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
The Contextualization of Archetypes: Clinical Template Governance 2015 BOKRAPPORTDEL
Interoperable Archetypes With a Three-Folded Terminology Governance 2015 BOKRAPPORTDEL
How to organize for a large-scale openEHR-based Electronic Patient Record 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Semantic Interoperable Electronic Patient Records: The Unfolding of Consensus based Archetypes 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Increasing semantic and technological interoperability in electronic patient records 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Nursing terminologies as evolving large-scale information infrastructures 2012 TIDSSKRIFTPUBL
The Electronic Patient Record – sufficient quality for clinical research? 2011 BOKRAPPORTDEL
The standardized Nurse: Mission Impossible? 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Standardized nursing work: works in practice but not in theory? 2010 TIDSSKRIFTPUBL
The role of the Electronic Patient Record in clinical research 2008 FOREDRAG

Rune's project reports

Report no. Title Author(s)
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn-Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Trine Bergmo, Rune Pedersen, Hege Andreassen, Inger Marie Holm