Kristian Nicolaisen

Bio

Kristian Malm-Nicolaisen

email hidden; JavaScript is required

Tel: +47 950 59 001

Title: PhD Student

Department: Patient Pathways


Kristian's projects

Project title Year Theme Project management
Collaboration and exchange of information - Mapping of GPs time use and routines 2018 - 2018 Patient pathways
Omid Saadatfard
Cross-organizational EPR solutions 2018 - 2018 Services for health professionals
Kristian Malm-Nicolaisen
Spørreundersøkelse knyttet til EPJ 2017 - 2018 Patient pathways
Services for health professionals
Kristian Malm-Nicolaisen
Strukturert journal 2017 - 2018 Patient pathways
Health data
Kristian Malm-Nicolaisen
Zero point measurement related to «One Citizen-One Record» 2017 - 2017 Patient pathways
Gunn-Hilde Rotvold
DigiValue – Digitally supported ValueCreating Person-centered, Integrated and proactive health services 2016 - 2017 Patient pathways
Gunn-Hilde Rotvold
Terminology and Coding Systems 2016 - 2016 Patient pathways
Per Atle Bakkevoll
Transition to ontology based terminologies 2016 - 2017 Patient pathways
Kristian Malm-Nicolaisen
Architecturally practices and possibilities for clinical decision 2016 - 2017 Patient pathways
Kristian Malm-Nicolaisen

Kristian's publications in Cristin

Title Year Category
The Evidence Base for an Ideal Care Pathway for Frail Multimorbid Elderly: Combined Scoping and Systematic Intervention Review 2019 TIDSSKRIFTPUBL
EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse 2019 RAPPORT
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger 2018 RAPPORT
Ontologibasert terminologi og standardisert informasjonsmodell for semantisk interoperabilitet og beslutningsstøtte 2017 FOREDRAG
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 FOREDRAG
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 FOREDRAG
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 RAPPORT
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 RAPPORT
Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling 2017 RAPPORT
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 RAPPORT
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 RAPPORT

Kristian's project reports

Report no. Title Author(s)
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2017 04 Drivere og trender i e-helsefeltet Gunn-Hilde Rotvold, Kristian Malm-Nicolaisen, Inger Marie Holm
2018 05 Samhandling og informasjonsutveksling Kristian Malm-Nicolaisen, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Severinsen, Anne Granstrøm Ekeland, Eli Kristiansen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Halgeir Holthe
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn-Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.