logo

EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse

Report Abstract

Prosjektet bidrar til utvikling av nasjonale e-helseindikatorer. Det er skaffet kunnskap fra en landsdekkende undersøkelse om bruk, behov og forventninger om tilgjengelighet og funksjonalitet av EPJ-systemer blant klinikere. Rapporten beskriver erfaringer, begrensninger, samt forbedringsforslag fra undersøkelsen. Vi har vurdert i hvilken grad metode og spørsmål fra undersøkelsen dekker OECD-modellen og Nordic eHealth Research Network forskning. Ved gjentagelse av spørreundersøkelsen er det et behov for vesentlig utvidelse og bearbeiding, slik at den blir mer i tråd med internasjonalt materiale.