logo

Alexandra Makhlysheva

Bio

Alexandra Makhlysheva, systemutvikler, har jobbet ved senteret siden juni 2013. Hun er uteksaminert fra UiT Norges Arktiske Universitet med en master i telemedisin og e-helse. I tillegg har hun fem års høyere utdanning som matematiker - systemutvikler fra NArFU i Arkhangelsk, Russland. Hun har videre kompetanse innen spillteknologi, spilldesign, grafisk design, spillteori samt skytjenester: risiko og kontroll. Hun har også et Scrum Master sertifikat. Hun har erfaring som IKT rådgiver fra sin hjemby Arkhangelsk i Russland. Hun sitter i styringsgruppa til CandiData, en forening for de med fullført mastergrads-, hovedfags-, doktorgrads- eller sivilingeniørutdannelse ved Institutt for Informatikk, UiT Norges Arktiske Universitet.

Alexandras prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Spørreundersøkelse EPJ 2018 - 2018 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Helsedataanalyse 2 2018 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2022 Helsedata
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
Kunnskapsoppsummering for implementering av KI i helsetjenesten 2021 - 2022 Helsedata
Maryam Tayefi Nasrabadi
Kunnskapsoppsummering om bruk av personvernbevarende teknologier for kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 2022 - 2024 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
FederatedHealth: A Nordic Federated Health Data Network 2023 - 2025 Helsedata
Health data
Taridzo Chomutare
Alexandras publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
A multinational study on artificial intelligence adoption: Clinical implementers' perspectives 2024 Academic article
Når kunstig intelligens passer på person­vernet, kan den være veien til bedre helsehjelp 2024 Interview
Personvernfremmende teknologier for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 2023 Report
Webinar "Kunstig intelligens, sikkerhet og personvern" 2023 Lecture
Implementering av kunstig intelligens i norsk helsetjeneste: veien til utbredt bruk 2023 Report
Artificial Intelligence Implementation in Healthcare: A Theory-Based Scoping Review of Barriers and Facilitators 2022 Academic literature review
Implementation of artificial intelligence in Norwegian healthcare: The road to broad adoption 2022 Report
Healthcare and data privacy requirements for e-health cloud: a qualitative analysis of clinician perspectives 2021 Academic lecture
Healthcare and data privacy requirements for e-health cloud: A qualitative analysis of clinician perspectives 2021 Academic chapter/article/Conference paper
More thorough analyses of health data can boost patient care 2021 Interview
Grundigere analyser av helsedata kan gi pasienter bedre behandling 2021 Interview
Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis 2020 Report
Exploring electronic phenotyping for clinical practice in Norwegian settings 2020 Report
Towards a National Clinical Decision Support Framework for Norway: Expert Assessment and Proposed Architecture 2020 Academic chapter/article/Conference paper
De-identifying Swedish EHR text using public resources in the general domain 2020 Academic article
Machine learning, health analytics and AI: Lessons from Norway 2019 Academic lecture
EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse 2019 Report
Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian. Work in progress 2018 Poster
Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege 2018 Briefs
Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer 2018 Briefs
Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway 2018 Report
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
A Significant Increase in The Risk for Exposure Of Health Information In The United States. Result from Analysing the US Data Breach Registry 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse 2017 Report
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 Report
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 Report
Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USAA significant increase in the risk of exposure of health information in the United States 2017 Briefs
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 Poster
Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource 2016 Poster
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 Poster
Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource 2016 Abstract
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 Abstract
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 Abstract
Review of Serious Games for People with Diabetes 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 Academic lecture
Type 1 diabetes in Twitter: who all listen to? 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Type 1 diabetes in Twitter: who all listen to? 2015 Poster
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 Academic chapter/article/Conference paper
Selvhjelpsverktøy for barn og ungdom med diabetes i lav- og mellominntektsland 2015 Academic lecture
Use of patient- recorded data in smartphone- based game for children with diabetes 2014 Abstract
Apper og spill inntar helsesektoren 2013 Interview
A review of serious games for diabetic patients 2013 Poster
A review of serious games for diabetic patients 2013 Abstract
Alexandras prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2023 04 Personvernfremmende teknologier for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll, Kassaye Yitbarek Yigzaw
2023 01 Implementering av kunstig intelligens i norsk helsetjeneste: veien til utbredt bruk Alexandra Makhlysheva, Luis Marco Ruiz, Therese Svenning, Phuong Dinh Ngo, Miguel Angel Tejedor Hernandez, Anne Torill Nordsletta, Maryam Tayefi Nasrabadi
2022 01 Implementation of artificial intelligence in Norwegian healthcare: The road to broad adoption Alexandra Makhlysheva, Luis Marco Ruiz, Therese Svenning, Phuong Dinh Ngo, Miguel Angel Tejedor Hernandez, Anne Torill Nordsletta, Maryam Tayefi Nasrabadi
2020 04 Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis Alexandra Makhlysheva, Phuong Dinh Ngo, Maryam Tayefi Nasrabadi, Torbjørn Torsvik, Taridzo Chomutare
2020 03 Exploring electronic phenotyping for clinical practice in Norwegian settings Alexandra Makhlysheva, Maryam Tayefi Nasrabadi, Phuong Dinh Ngo, Taridzo Chomutare, Torbjørn Torsvik
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen
Alexandras faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2020 01 Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis Alexandra Makhlysheva Anne Torill Nordsletta Maryam Tayefi Nasrabadi Taridzo Chomutare
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll
Alexandras postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 14 Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian Work in progress Andrius Budrionis, Hercules Dalianis, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Alexandra Makhlysheva, Taridzo Chomutare A0