Alexandra Makhlysheva

Bio

Alexandra Makhlysheva, systemutvikler, har jobbet ved senteret siden juni 2013. Hun er uteksaminert fra UiT Norges Arktiske Universitet med en master i telemedisin og e-helse. I tillegg har hun fem års høyere utdanning som matematiker - systemutvikler fra NArFU i Arkhangelsk, Russland. Hun har videre kompetanse innen spillteknologi, spilldesign, grafisk design, spillteori samt skytjenester: risiko og kontroll. Hun har også et Scrum Master sertifikat. Hun har erfaring som IKT rådgiver fra sin hjemby Arkhangelsk i Russland. Hun sitter i styringsgruppa til CandiData, en forening for de med fullført mastergrads-, hovedfags-, doktorgrads- eller sivilingeniørutdannelse ved Institutt for Informatikk, UiT Norges Arktiske Universitet.

Alexandra Makhlysheva

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 416 18 319

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Facebook-profil

Alexandras prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Nasjonal EPJ-spørreundersøkelse 2017 - 2018 Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Kristian Malm-Nicolaisen
Spørreundersøkelse EPJ 2018 - 2018 Helsedata
Alexandra Makhlysheva
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Helsedataanalyse 2 2018 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2021 Health data
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva

Alexandras publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Machine learning, health analytics and AI: Lessons from Norway 2019 FOREDRAG
EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse 2019 RAPPORT
Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian. Work in progress 2018 FOREDRAG
A Significant Increase in The Risk for Exposure Of Health Information In The United States. Result from Analysing the US Data Breach Registry 2017 BOKRAPPORTDEL
Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege 2018 INFORMASJONSMATR
Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer 2018 INFORMASJONSMATR
Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway 2018 RAPPORT
Health Analytics 2018 RAPPORT
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 RAPPORT
Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse 2017 RAPPORT
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 RAPPORT
Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur 2017 RAPPORT
Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA 2017 INFORMASJONSMATR
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 FOREDRAG
Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource 2016 FOREDRAG
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 FOREDRAG
Designing motivational and educational diabetes video games involving children as a creative resource 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Review of Serious Games for People with Diabetes 2015 BOKRAPPORTDEL
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 FOREDRAG
Type 1 diabetes in Twitter: who all listen to? 2015 BOKRAPPORTDEL
Type 1 diabetes in Twitter: who all listen to? 2015 FOREDRAG
Diabetes Automata: Software Engine for Blood Glucose Level Simulation 2015 BOKRAPPORTDEL
Selvhjelpsverktøy for barn og ungdom med diabetes i lav- og mellominntektsland 2015 FOREDRAG
Use of patient- recorded data in smartphone- based game for children with diabetes 2014 TIDSSKRIFTPUBL
A review of serious games for diabetic patients 2013 FOREDRAG
A review of serious games for diabetic patients 2013 TIDSSKRIFTPUBL

Alexandras prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 01 EPJ-bruk hos klinikere: erfaringer fra nasjonal spørreundersøkelse Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Anne Torill Nordsletta
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 11 Internasjonale eksempler på bruk av helseanalyse Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis
2017 08 Ontology-based terminologies for healthcare Luis Marco Ruiz, Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll
2017 07 Klinisk beslutningsstøtte - Vurdering av standard og arkitektur Alexandra Makhlysheva, Kristian Malm-Nicolaisen, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen

Alexandras faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2018 09 Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll