logo

Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS)

Prosjektbeskrivelse

ASCLEPIOS har som mål å styrke tilliten brukerne har til skybaserte helsetjenester ved å utvikle mekanismer for å beskytte både virksomhetsdata og sensitive personopplysninger. Selv om forskere har utviklet mange teoretiske modeller som kan bedre sikkerhetsnivået for helsetjenester, er for øyeblikket kun et rudimentært sett av teknikker i bruk. ASCLEPIOS utnytter dette hullet ved å ta i bruk flere moderne kryptografiske tilnærminger for å bygge et skybasert rammeverk for e-helse som beskytter brukernes personvern og forhindrer både interne og eksterne angrep.

ASCLEPIOS tilbyr brukerne muligheten til å verifisere integriteten til sitt medisinske utstyr før de mottar det, samtidig som de får visse garantier om påliteligheten til skytjenestetilbyderen. Videre tilbyr ASCLEPIOS en ny løsning som helsearbeidere og medisinske forskere kan bruke til å beregne statistikk av medisinske data på en måte som ivaretar personvernet. Dessuten vil prosjektet organisere flere aktiviteter for å øke kunnskapen i helsesektoren. Alle disse resultatene vil bli demonstrert av personer utvalgt av ASCLEPIOS’ partnere innen helseomsorg, som involverer tre ledende europeiske sykehus.

Mål

Prosjektet har disse målene for forskning og teknologi:

  1. Utforske muligheten til å kombinere Symmetrisk søkbar kryptering og Attributtbasert kryptering for å gjøre det mulig å bruke begge krypteringsmetoder på den mest effektive måten for å lagre og behandle medisinske data.
  2. Muliggjøre effektive metoder for opphevelse av brukertilgang som ikke påvirker andre brukere eller den generelle funksjonaliteten til en tjeneste.
  3. Utarbeide protokoller som gjør at helsearbeidere, forskere og pasienter kan dele data på en sikker måte som ivaretar personvernet.
  4. Designe og implementere mekanismer som gjør at brukere av e-helsetjenester kan verifisere integriteten og påliteligheten til det generelle systemet, inkludert medisinsk utstyr.
  5. Gjøre det mulig for helsearbeidere å skape analyser og statistiske mål på en måte som ivaretar personvernet.
  6. Øke bevisstheten om sikkerhet blant helsearbeidere.
  7. Presentere de tekniske resultatene av prosjektet i tre demonstrasjoner.