Kassaye Yitbarek Yigzaw

Bio

Kassaye Yitbarek Yigzaw ble født i Addis Abeba i Etiopia, i 1986. Han tok bachelorgrad i elektroteknikk ved Hawassa University i Hawassa i Etiopia i 2008. Han tok mastergrad i telemedisin og e-helse i 2012 og doktorgrad i informatikk i 2017 ved UiT Norges arktiske universitet.

Fra 2008 til 2010, var han assisterende foreleser ved Institutt for data- og elektroteknikk ved Haramaya University i Haramaya i Etiopia. Han fikk en teknisk praktikantstilling hos IBM i Nice i Frankrike i 2011, gjennom IBM-ordningen Extreme Blue Internship. I 2012 jobbet han som programvareutvikler for WHOs Instant atlas-prosjekt ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. I 2013 tilbrakte han tre måneder som gjesteforsker ved TSB (Teknologier for helse og velvære), ITACA, Polytechnic University of Valencia i Spania. I 2016 jobbet han som forsker og vitenskapelig programvareutvikler ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Mellom januar 2017 og 2018 har han jobbet som postdoktorstipendiat ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Kassaye Yigzaws forskningsinteresser omfatter e-helse, sykdomsovervåking, gjenbruk av helsedata, sikkerhet, distribuert statistisk beregning og personvernbeskyttende datautvinning samt personvernbeskyttende metoder for kobling til journaldata.

Kassaye Yitbareks prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Verktøykasse for Learning Health Care System (LHS-verktøykasse) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2022 Helsedata
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2023 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Kunnskapsoppsummering om bruk av personvernbevarende teknologier for kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 2022 - 2024 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Nordic health data spaces 2023 - 2025 Helsedata
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Kassaye Yitbareks publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Personvernfremmende teknologier for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 2023 Report
ASCLEPIOS : Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare 2022 Academic lecture
F-CBR: An Architecture for Federated Case-Based Reasoning 2022 Academic article
How secure are your health data? 2022 Interview
A Privacy-Preserving Audit and Feedback System for the Antibiotic Prescribing of General Practitioners: Survey Study 2022 Academic article
Health data security and privacy: Challenges and solutions for the future 2022 Academic chapter/article/Conference paper
– Det er skummelt å tenke på hvor sårbar helsetjenesten vår er i den pågående cyberkrigen 2022 Interview
Healthcare and data privacy requirements for e-health cloud: a qualitative analysis of clinician perspectives 2021 Academic lecture
Healthcare and data privacy requirements for e-health cloud: A qualitative analysis of clinician perspectives 2021 Academic chapter/article/Conference paper
Use of e-Health by Healthcare Professionals vs. non-Healthcare Professionals 2021 Short communication
New tool makes it possible to do research on patient records without seeing sensitive information 2021 Interview
Privacy-preserving health data reuse as a positive-sum game 2020 Academic lecture
Privacy-preserving monitoring and benchmarking of antibiotic prescriptions 2020 Academic lecture
Nå kan forskere analysere pasientjournaler uten å se sensitiv informasjon 2020 Interview
We search for health information online, but do we see the doctor afterwards? 2020 Interview
Vi søker etter helseinformasjon på nettet, men går vi til legen etterpå? 2020 Interview
De-identifying Swedish EHR text using public resources in the general domain 2020 Academic article
Privacy-preserving architecture for providing feedback to clinicians on their clinical performance 2020 Academic article
The association between health information seeking on the internet and physician visits (The Seventh Tromsø Study - Part 4): Population-based questionnaire study 2020 Academic article
Electronic Health Use in a Representative Sample of 18,497 Respondents in Norway (The Seventh Tromsø Study - Part 1): Population-Based Questionnaire Study 2020 Academic article
Impact of Illness on Electronic Health Use (The Seventh Tromsø Study - Part 2): Population-Based Questionnaire Study 2020 Academic article
Impact of the use of electronic health tools on the psychological and emotional well-being of electronic health service users (The Seventh Tromsø Study - Part 3): Population-based questionnaire study 2020 Academic article
Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian. Work in progress 2018 Poster
Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway 2018 Report
Sikker bruk av helseopplysninger 2017 Interview
Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017 2017 Academic anthology/Conference proceedings
Blockchain and Digital Health 2017 Report
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 Report
LocLess: Do you really care where your cloud files are? 2017 Academic article
Får tilgang til pasientjournaler uten å eksponere sensitiv informasjon 2017 Interview
Secure and scalable deduplication of horizontally partitioned health data for privacy-preserving distributed statistical computation 2017 Academic article
Secure and scalable statistical computation of questionnaire data in R 2016 Academic article
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 Lecture
Interoperability Mechanisms of Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review 2016 Lecture
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 Academic lecture
Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016 2016 Academic anthology/Conference proceedings
Enabling Clinical Data Reuse with openEHR Data Warehouse Environments 2015 Lecture
Emnet: a tool for privacy-preserving statistical computing on distributed health data 2015 Lecture
A communicable disease prediction benchmarking platform 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Evaluation of Secure Multi-Party Computation for Reuse of Distributed Electronic Health Data 2014 Academic chapter/article/Conference paper
A communicable disease prediction benchmarking platform 2014 Academic lecture
The Snow System - a Decentralized Medical Data Processing System 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Evaluation of secure multi-party computation for reuse of distributed electronic health data 2014 Academic lecture
Privacy preserving health data processing 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Privacy preserving health data processing 2014 Academic lecture
The Snow Communicable Disease Outbreak Detection Approach 2013 Academic lecture
Towards Privacy Preserving Comparative Effectiveness Research 2013 Academic lecture
The Snow Infectious Disease Forecast Service 2013 Academic lecture
Towards privacy preserving comparative effectiveness research 2013 Academic lecture
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 Academic lecture
The Snow communicable disease outbreak detection approach 2013 Academic lecture
The Snow infectious disease forecast service 2013 Academic lecture
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 Academic lecture
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 Academic chapter/article/Conference paper
Modeling the spread of infectious diseases by Gaussian Markov Random Fields as a tool for medical decision making 2012 Academic lecture
Snow Integrated Communicable Disease Prediction Service 2012 Masters thesis
Kassaye Yitbareks prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2023 04 Personvernfremmende teknologier for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten Alexandra Makhlysheva, Per Atle Bakkevoll, Kassaye Yitbarek Yigzaw
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw
Kassaye Yitbareks faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2021 02 Kan analysere pasientjournaler uten å se sensitiv informasjon Kassaye Yitbarek Yigzaw Andrius Budrionis Luis Marco Ruiz Torje Dahle Henriksen Johan Gustav Bellika
Kassaye Yitbareks postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 14 Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian Work in progress Andrius Budrionis, Hercules Dalianis, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Alexandra Makhlysheva, Taridzo Chomutare A0