Taridzo Chomutare

Bio

Taridzo Chomutare har jobbet ved senteret siden Juli 2008. I 2014 ble han uteksaminert fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) i Tromsø, Norge, med doktograd i informatikk (ph.d.). I tillegg har han mastergrad i telemedisin og ehelse fra UiT. Han har jobbet i telemedisin i nesten 10 år. Han har erfaring med utvikling av mobile applikasjoner for personer med diabetes. Han arbeider også med motivasjonsgrupper i Norge og internettsamfunn for helse; særlig for personer med diabetes og fedme. Han har jobbet for noen semestre i deltidsstillinger i datavitenskapsavdelingen ved UiT.

Taridzo Chomutare

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 476 80 032

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

Taridzos prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Gunnar Hartvigsen
Diabetes on the social media: health promotion intervention and behaviour analysis 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand Elia Gabarron
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva

Taridzos publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Building a De-identification System for Real Swedish Clinical Text Using Pseudonymised Clinical Text 2019 BOKRAPPORTDEL
Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian. Work in progress 2018 FOREDRAG
Health Analytics 2018 RAPPORT
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 RAPPORT
Social media for health promotion in diabetes: Study protocol for a participatory public health intervention design 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Self-documentation and Patient Engagement with Helseplattformen in Mental Healthcare 2017 FOREDRAG
Blockchain and Digital Health 2017 RAPPORT
An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes 2017 FOREDRAG
An early infectious disease outbreak detection system based on self-recorded data from people with diabetes 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Effectiveness of an Internet Community for Severely Obese Women 2016 FOREDRAG
Effectiveness of an Internet Community for Severely Obese Women 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Play and Learn: Developing a Social Game for Children with Diabetes 2016 FOREDRAG
Play and Learn: Developing a Social Game for Children with Diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Game Co-Design for Children with Type 1 Diabetes 2016 FOREDRAG
Serious game co-design for children with type 1 diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 FOREDRAG
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 FOREDRAG
Using Online Forums to Better Understand Motivations Behind Technology Uptake Among Type 2 Diabetes Patients, Using CGM as the Use-Case 2016 FOREDRAG
Selvhjelpssystemer for behandling av diabetes i utviklingsland 2015 FOREDRAG
Utilizing technology and alternative approaches for displaying vital information and creating engagement for children and adolescents with diabetes 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Using Online Forums to Better Understand Motivations Behind Technology Uptake Among Type 2 Diabetes Patients, Using CGM as the Use-Case 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Serious Gaming in Diabetes: Combining Apps and Gaming Principles in a Holistic Diabetes Environment 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile applications for people with diabetes published between 2010 and 2015 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Designing a diabetes mobile application with social network support 2013 FOREDRAG
Mining Symptoms of Severe Mood Disorders in Large Internet Communities 2015 FOREDRAG
Mining Symptoms of Severe Mood Disorders in Large Internet Communities 2015 BOKRAPPORTDEL
Diabetes Group Education versus Individual Counselling: Review of Conflicting Evidence 2015 FOREDRAG
Selvhjelpsverktøy for barn og ungdom med diabetes i lav- og mellominntektsland 2015 FOREDRAG
Ambient light as an information mediator for parents to children with diabetes 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Patient similarity using network structure properties in online communities 2014 BOKRAPPORTDEL
Social network analysis to delineate interaction patterns that predict weight loss performance 2014 BOKRAPPORTDEL
Text Classification to Automatically Identify Online Patients Vulnerable to Depression 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Systematic review of behavioral obesity interventions and their persuasive qualities 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Persuasive attributes of medication adherence interventions for older adults: A systematic review 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Complex Network Structure Patterns in Open Internet Communities for People with Diabetes 2014 RAPPORT
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 FOREDRAG
Designing a diabetes mobile application with social network support 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Characterizing Development Patterns of Healthcare Social Networks 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Inferring community structure in healthcare forums. An empirical study 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Temporal Community Structure Patterns in Diabetes Social Networks 2012 BOKRAPPORTDEL
Surgical Telementoring in Knowledge Translation--Clinical Outcomes and Educational Benefits: A Comprehensive Review 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Temporal Community Structure Patterns in Diabetes Social Networks 2012 FOREDRAG
Exploring the community structure of a diabetes forum 2012 FOREDRAG
Exploring the community structure of a diabetes forum 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Clinical and Educational Benefits of Surgical Telementoring 2012 BOKRAPPORTDEL
Mobile Health Applications to Assist Patients with Diabetes: Lessons Learned and Design Implications 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Peer Support in Diabetes 2011 FOREDRAG
Review of iPhone Applications for Diabetes Self-Management 2011 FOREDRAG
Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2011 BOKRAPPORTDEL
Personalized Mobile Phone-based Tools for Type 1 Diabetes 2011 FOREDRAG
Real-time local epidemiological data through the internet as a management tool for infections in the community 2011 FOREDRAG
Features of Mobile Diabetes Applications: Review of the Literature and Analysis of Current Applications Compared Against Evidence-Based Guidelines 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Mobile Peer Support in Diabetes 2011 TIDSSKRIFTPUBL
A Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients 2008 RAPPORT
A Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients 2008 RAPPORT
Context-Sensitive Framework for Mobile Terminals for Assisting Type 2 Diabetes Patients 2008 FOREDRAG
Diabetes diary based on a mobile phone – Users´experiences and iterative design process 2009 FOREDRAG

Taridzos prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård