Taridzo Chomutare

Bio

Taridzo Chomutare har jobbet ved senteret siden Juli 2008. I 2014 ble han uteksaminert fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) i Tromsø, Norge, med doktograd i informatikk (ph.d.). I tillegg har han mastergrad i telemedisin og ehelse fra UiT. Han har jobbet i telemedisin i nesten 10 år. Han har erfaring med utvikling av mobile applikasjoner for personer med diabetes. Han arbeider også med motivasjonsgrupper i Norge og internettsamfunn for helse; særlig for personer med diabetes og fedme. Han har jobbet for noen semestre i deltidsstillinger i datavitenskapsavdelingen ved UiT.

Taridzo Chomutare

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 476 80 032

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

Taridzos prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Gruppeutdanning og mobiltelefoner innen diabetes 2014 - 2016 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
Diabetes on the social media: health promotion intervention and behaviour analysis 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Elia Gabarron
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge 2019 - 2020 Helsedata
Alexandra Makhlysheva

Taridzos publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Taridzos prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård

Taridzos faktaark

Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2020 01 Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis Alexandra Makhlysheva Anne Torill Nordsletta Maryam Tayefi Nasrabadi Taridzo Chomutare

Taridzos postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 14 Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian Work in progress Andrius Budrionis, Hercules Dalianis, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Alexandra Makhlysheva, Taridzo Chomutare A0