Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge

Prosjektbeskrivelse

Fenotyping muliggjør direkte kohortidentifisering basert på egenskaper, risikofaktorer og komplikasjoner i en populasjon. Dette kan brukes i kliniske studier for å sammenligne behandlingens effektivitet. Prosjektets resultater kan også ha nytte for pasienter som får en bedre behandling, og kan spare tid og kostnader i helsevesenet. Klinikere kan få sanntids beslutningsstøtte ved å integrere fenotyping i EPJ-systemer.

Mål

Prosjektets mål er å øke kunnskapen om elektronisk fenotyping, teknologier og metoder for utvikling, identifisere klinisk relevans i Norge, og utarbeide algoritmer for utvalgte eksempler. Denne kunnskapen kan være verdifull for Helseplattformen og Direktoratet for e-helse ved å peke på forutsetninger og tekniske krav for utvikling av EPJ-systemer.

Metode

Prosjektets aktiviteter skal blant annet inkludere å skaffe kunnskap om elektronisk fenotyping gjennom deltakelse på konferanser og forskningsopphold på andre institusjoner som jobber med dette. Vi skal identifisere kliniske behov for elektronisk fenotyping i Norge samt finne nødvendige data og om disse er tilgjengelige for forskning og utvikling. Vi skal lage algoritmer som er tilpasset de kliniske behovene.

Prosjektleder

Alexandra Makhlysheva Alexandra Makhlysheva

Prosjektdeltakere

Finansiering

Helsedirektoratet

Tema

Helsedata

Prosjektperiode

2019 - 2020

Sist oppdatert

20.01.2020