logo

Elektronisk fenotyping for klinisk bruk i Norge

Prosjektbeskrivelse

Fenotyping muliggjør direkte kohortidentifisering basert på egenskaper, risikofaktorer og komplikasjoner i en populasjon. Dette kan brukes i kliniske studier for å sammenligne behandlingens effektivitet. Prosjektets resultater kan også ha nytte for pasienter som får en bedre behandling, og kan spare tid og kostnader i helsevesenet. Klinikere kan få beslutningsstøtte i sanntid ved å integrere fenotyping i EPJ-systemer.

Mål

Prosjektets mål er å øke kunnskapen om elektronisk fenotyping, teknologier og metoder for utvikling, identifisere klinisk relevans i Norge, og utarbeide algoritmer for utvalgte eksempler. Denne kunnskapen kan være verdifull for Helseplattformen og Direktoratet for e-helse ved å peke på forutsetninger og tekniske krav for utvikling av EPJ-systemer.

Metode

Prosjektets aktiviteter skal blant annet inkludere å skaffe kunnskap om elektronisk fenotyping gjennom deltakelse på konferanser og forskningsopphold på andre institusjoner som jobber med dette. Vi skal identifisere kliniske behov for elektronisk fenotyping i Norge samt finne nødvendige data og om disse er tilgjengelige for forskning og utvikling. Vi skal lage algoritmer som er tilpasset de kliniske behovene.