Hercules Dalianis

Bio

Dalianis är professor i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet sedan 2011. Dalianis har en grundexamen från 1984 som civilingenjör inom elektroteknik på KTH, Stockholm med inriktning på telekommunikation därefter fokuserade Dalianis på datavetenskap med inriktning av data- och systemutveckling och språkteknologi. Dalianis doktorerade 1996 i data- och systemvetenskap på KTH, och blev docent i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet 2001. Dalianis arbetar i gränssnittet mellan universitet och industri och strävar till att göra forskningsresultat nyttiga för samhället och har varit projektledare för ett stort antal forskningsprojekt både i akademin och i industrin nationellt, nordiskt och internationellt. Dalianis har specialiserat sig på språkteknologi som är tekniken för att få en dator att förstå och behandla text producerad av människor. De senaste 13 åren har han forskat inom klinisk text mining på svenska patientjournaler för att finna ej önskade händelser som biverkningar av läkemedel och vårdrelaterade infektioner samt med automatisk avidentifiering och pseudonymisering av patientjournaler.

Hercules Dalianis

email hidden; JavaScript is required

Telefon: +46705681359

Stilling: Professor

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil