Hercules Dalianis

Bio

Dalianis är professor i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet sedan 2011. Dalianis har en grundexamen från 1984 som civilingenjör inom elektroteknik på KTH, Stockholm med inriktning på telekommunikation därefter fokuserade Dalianis på datavetenskap med inriktning av data- och systemutveckling och språkteknologi. Dalianis doktorerade 1996 i data- och systemvetenskap på KTH, och blev docent i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet 2001. Dalianis arbetar i gränssnittet mellan universitet och industri och strävar till att göra forskningsresultat nyttiga för samhället och har varit projektledare för ett stort antal forskningsprojekt både i akademin och i industrin nationellt, nordiskt och internationellt. Dalianis har specialiserat sig på språkteknologi som är tekniken för att få en dator att förstå och behandla text producerad av människor. De senaste 13 åren har han forskat inom klinisk text mining på svenska patientjournaler för att finna ej önskade händelser som biverkningar av läkemedel och vårdrelaterade infektioner samt med automatisk avidentifiering och pseudonymisering av patientjournaler.

Hercules Dalianis

email hidden; JavaScript is required

Telefon: +46705681359

Stilling: Professor

Avdeling: Helsedata og analyse


CRIStin-profil

Herculess prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
ClinCode Datamaskinstøttet klinisk ICD-10 koding for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsetjenesten 2021 - 2023 Helsedata
Hercules Dalianis

Herculess publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Evaluation of LIME and SHAP in Explaining Automatic ICD-10 Classifications of Swedish Gastrointestinal Discharge Summaries 2022 Academic article
Combining deep learning and fuzzy logic to predict rare ICD-10 codes from clinical notes 2022 Academic chapter/article/Conference paper
The Influence of NegEx on ICD-10 Code Prediction in Swedish: How is the Performance of BERT and SVM Models Affected by Negations? 2022 Academic lecture
The Influence of NegEx on ICD-10 Code Prediction in Swedish: How is the Performance of BERT and SVM Models Affected by Negations? 2022 Academic article
Implementation of specialised attention mechanisms: ICD-10 classification of Gastrointestinal discharge summaries in English, Spanish and Swedish 2022 Academic article
Multi-label Diagnosis Classification of Swedish Discharge Summaries – ICD-10 Code Assignment Using KB-BERT 2021 Academic article
On the Contribution of Per-ICD Attention Mechanisms to Classify Health Records in Languages With Fewer Resources than English 2021 Academic article
Challenges and opportunities beyond structured data in analysis of electronic health records 2021 Academic literature review
De-identifying Swedish EHR text using public resources in the general domain 2020 Academic article
Building a De-identification System for Real Swedish Clinical Text Using Pseudonymised Clinical Text 2019 Academic chapter/article/Conference paper
Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian. Work in progress 2018 Poster

Herculess postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 14 Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian Work in progress Andrius Budrionis, Hercules Dalianis, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Alexandra Makhlysheva, Taridzo Chomutare A0

Herculess presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2019.06.18 Clinical text mining – Secondary use of electronic patient records to improve healthcare Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Hercules Dalianis, Stockholm University