Hercules Dalianis

Bio

Dalianis är professor i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet sedan 2011. Dalianis har en grundexamen från 1984 som civilingenjör inom elektroteknik på KTH, Stockholm med inriktning på telekommunikation därefter fokuserade Dalianis på datavetenskap med inriktning av data- och systemutveckling och språkteknologi. Dalianis doktorerade 1996 i data- och systemvetenskap på KTH, och blev docent i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet 2001. Dalianis arbetar i gränssnittet mellan universitet och industri och strävar till att göra forskningsresultat nyttiga för samhället och har varit projektledare för ett stort antal forskningsprojekt både i akademin och i industrin nationellt, nordiskt och internationellt. Dalianis har specialiserat sig på språkteknologi som är tekniken för att få en dator att förstå och behandla text producerad av människor. De senaste 13 åren har han forskat inom klinisk text mining på svenska patientjournaler för att finna ej önskade händelser som biverkningar av läkemedel och vårdrelaterade infektioner samt med automatisk avidentifiering och pseudonymisering av patientjournaler.

Hercules Dalianis

email hidden; JavaScript is required

Telefon: +46705681359

Stilling: Professor

Avdeling: Helsedata og analyse


Herculess prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
NorKlinTekst: Naturlig språkbehandling for å trekke ut kunnskap fra kliniske notater i elektronisk pasientjournal 2018 - 2020 Helsedata
Taridzo Chomutare
ClinCode Datamaskinstøttet klinisk ICD-10 koding for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsetjenesten 2021 - 2023 Helsedata
Hercules Dalianis

Herculess postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 14 Negation detection in Norwegian medical text: Porting a Swedish NegEx to Norwegian Work in progress Andrius Budrionis, Hercules Dalianis, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Alexandra Makhlysheva, Taridzo Chomutare A0

Herculess presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2019.06.18 Clinical text mining – Secondary use of electronic patient records to improve healthcare Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Hercules Dalianis, Stockholm University