logo

Diabetes på sosiale medier – helseintervensjoner og adferdsanalyse

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet arbeider for å fremme en sunn livsstil hos diabetikere gjennom sosiale medier, og overvåker også diskusjoner og adferd for å skape systemer og prosedyrer som aktivt overvåker informasjon om diabetes på sosiale medier. Helseintervensjonen er basert på deltagelse fra brukerne, og den inkluderer både et panel av norske diabeteseksperter (EXP) og brukere av sosiale medier fra Diabetesforbundet med over 35 000 medlemmer (NDA). Ekspertpanelet er ansvarlig for innholdet i helseintervensjonen (dvs. typen av informasjon/ressurser; hvilke nettsteder som brukes som referanse osv.). Brukere av sosiale medier fra Diabetesforbundet vil definere helseintervensjon i henhold til sine preferanser (dvs. hyppighet; formatet på informasjonen; foretrukne kanaler for sosiale medier).

Helseintervensjonen vil bli utført i løpet av 24 måneder. I tillegg vil analyse av mønstre i brukernes nettdiskusjoner aktivt overvåkes i 30 måneder (3 måneder før intervensjon, under intervensjon, og 3 måneder etter intervensjon). Evalueringen av helseintervensjonen baseres på tilfredsheten hos EXP og NDA.

Mål

Analyse av resultatene fra brukerdeltagelsen, helseintervensjonen og overvåkningen av online helseinformasjon og helseadferd vil bli brukt for å foreslå systemer og prosedyrer for Diabetesforbundet og andre interessenter for å forbedre bruken av sosiale medier for helsefremmende arbeid.