Diabetes Digital Guidelines


Prosjektbeskrivelse

Design og validering av verktøy for å vurdere effekt, effektivitet og sikkerhet for apper og online-ressurser rettet mot personer med diabetes i Norge.

Det er en økende mengde selvhjelpsverktøy blant personer med diabetes. De bruker apper, sosiale medier og ulike skybaserte løsninger for å takle sykdommen. E-helseforskere vil lage retningslinjer for evaluering av appene og onlineressursene de bruker.

Mål

Utvikle retningslinjer for å evaluere apper og onlineressurser.

Metode

  • Analysere internasjonal litteratur
  • Utvikle guidelines

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Eksterne prosjektdeltakere

  • Anne Grethe Olsen, Finnmarkssykehuest
  • Gunnar Hartvigsen, UiT Norges arktiske universitet,

    email hidden; JavaScript is required

  • Per Hasvold

Samarbeidspartnere

Finansiering

  • Helse Nord RHF

Fokusområde

Innbyggertjenester

Prosjektperiode

2018 - 2020

Sist oppdatert

07.12.2021