logo

Diabetes Digital Guidelines

Prosjektbeskrivelse

Design og validering av verktøy for å vurdere effekt, effektivitet og sikkerhet for apper og online-ressurser rettet mot personer med diabetes i Norge.

Det er en økende mengde selvhjelpsverktøy blant personer med diabetes. De bruker apper, sosiale medier og ulike skybaserte løsninger for å takle sykdommen. E-helseforskere vil lage retningslinjer for evaluering av appene og onlineressursene de bruker.

Mål

Utvikle retningslinjer for å evaluere apper og onlineressurser.

Metode

  • Analysere internasjonal litteratur
  • Utvikle guidelines