logo

Kan læring fra andre gi bedre regulering av diabetes?

- Ja, det tror i alle fall vi, sier seniorforsker Taridzo Chomutare ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø. Han søker deltakere til en studie som skal finne ut om gruppebasert opplæring og sosial kontakt på mobil kan gi helsegevinst for personer med diabetes.

Helseapper gjør det enklere å håndtere hverdagen. Foto: Jarl-Stian Olsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Helseapper gjør det enklere å håndtere hverdagen. Foto: Jarl-Stian Olsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Helseapper støtter atferdsendring

- Helseapper blir stadig mer brukt for å lette håndteringen av sykdommer og helseopplysninger, sier Chomutare.

Chomutare leder prosjektet «Diabetesdagboka som læringsplattform» på Nasjonalt senter for e-helseforskning. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan apper kan brukes til å forbedre gruppebasert selvhjelp innen diabetes.

- I prosjektet skal vi utforske bruken av apper som supplement til gruppebasert utdanning. Vi skal måle deltakernes vilje til å forbedre sine spise- og fysisk aktivitetsvaner og hvordan vi kan støtte denne atferdsendring gjennom bruk av deltakernes egne smarttelefoner.

Oppdage ukjente effekter

Forskningsgruppen til Chomutare har utviklet flere mobiltelefonbaserte tjenester for personer med diabetes.

- Jeg vil spesielt trekke fram Diabetesdagboka, quiz-appen og vår applikasjon for sosiale medier. Både vår egen forskning og internasjonale studier har vist at slike apper kan bidra til bedre blodsukkerkontroll og økt mestringsfølelse.

Chomutare forteller at den planlagte studien kan bidra til mer kunnskaper om bruk av slike verktøy for gruppebasert selvhjelp.

- Kanskje kan vi også oppdage ukjente effekter, sier han entusiastisk.

- Vi forventer at de positive effektene av fysisk gruppemøter kan forsterkes ved bruk av smarttelefon-applikasjoner. Kanskje ser vi at det etableres såkalte virtuelle sosiale interaksjoner som lever videre etter at utdanningsprogrammet er avsluttet.

Bli med i studien

Chomutare er nå på utkikk etter personer og grupper som kunne tenke seg å delta i forskningen hans.

- Dersom du ønsker å være en del av et motivasjons- og utdanningsgruppe, kan du kontakte email hidden; JavaScript is required ved Universitetssykehuset Nord-Norge, legger han til.