Konstantinos Antypas

Bio

Jeg er interessert i eHelse og telemedisin (jeg har jobbet innen eHelse siden 2005) og jeg forsker på utvikling og evaluering av effektive og brukersentrerte løsninger. Min største interesse liger ved kardiologi og hjerterehabilitering, men jeg er og har vært involvert i prosjekter om andre ikke-smittsomme sykdommer og forbygning, som for eksempel røykeslutt (slutta.no), hjerneslagtelerehabilitering, og sykelig fedme og telekognitiv atferdsterapi.

Andre faglige interesser er digitalisering av sykepleieutdanning, åpen data, og global e-helse.

Utdanning

12/2010–05/2014 Doktrogradsstipendiat, Universitetet i Tromsø, Tromsø (Norge)

11/2005–04/2008 Mastergrad med spesialisering i helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

09/2000–03/2005 Bachelor i sykepleie, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Arbeidserfaring

5/2019- i dag Forsker, SINTEF Digital

11/2015–3/2019 Postdoktor, Universitet I Oslo

08/2014–12/2015 Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo (Norge)

05/2014–08/2014 Ledende forsker om Norge, World Wide Web Foundation

12/2008–05/2014 Doktorgradsstipendiat, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø (Norge)

10/2007–11/2008 Sykepleier, forskningsassistent, 3. kardiologisk avdeling, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

06/2007–06/2007 Sykepleier (Medisinsk oppdrag i Uganda og Tanzania), International solidarity and cooperation center, (Hellas)

10/2004–11/2007 Forskningsassistent, lærer ved laboratoriet, Laboratoriet for helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Verv

  • Kasserer for NSFs faggruppe for e-helse
  • Leder for Telenursing Working Group, International Society for Telemedicine and e-Health
  • Medlem av det rådgivende utvalget av Telenursing Network ved International Council of Nurses.
  • Styremedlem ved stipendiatorganisasjonen i Tromsø - TODOS (2012-2013)
  • Styremedlem ved Stipendiatorganisasjonene i Norge - SiN (2012-2013)
Konstantinos Antypas

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 404 85 401

Stilling: I permisjon til 19.01.2020

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Konstantinoss prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2016 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Per Hasvold Eirik Årsand

Konstantinoss publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
PREDICTORS FOR SUCCESSFUL QUITTING AMONG MORE THAN 4000 SMOKERS USING SMS OR INTERNET-BASED PROGRAMS 2016 RAPPORT
Do diabetes mHealth and online interventions evaluate what is important for users? 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Do diabetes mHealth and online interventions evaluate what is important for users? 2019 FOREDRAG
The integration of new nurse practitioners into care of older adults: A survey study 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Frameworks for evaluating mhealth technologies lack patient focus 2019 FOREDRAG
Frameworks for evaluating mhealth technologies lack patient focus 2019 TIDSSKRIFTPUBL
Evaluering av nye eldreomsorgsmodeller i kommunene der avansert geriatrisk sykepleier inngår 2018 FOREDRAG
Multiple case study method for studying the municipal healthcare in Norway 2018 FOREDRAG
Success factors for advanced geriatric nurses service models in Norwegian primary health care 2018 FOREDRAG
Strengthening geriatric competence in primary health care in Norway: the role of the Advanced Geriatric Nurses 2018 FOREDRAG
Evaluating eHealth interventions: Results and experiences from the pilot of an ICT-based self-management tool for Heart Failure patients in Norway 2018 FOREDRAG
STRENGTHENING GERIATRIC COMPETENCE IN PRIMARY HEALTH CARE IN NORWAY: THE ROLE OF THE ADVANCED GERIATRIC NURSES 2018 TIDSSKRIFTPUBL
The role of advanced geriatric nurses in Norway: A descriptive exploratory study 2018 TIDSSKRIFTPUBL
A Norwegian E-Health program: predictors for successful smoking cessation among more than 4,000 men and women 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Associations of social networks with quality of life, health and physical functioning 2016 TIDSSKRIFTPUBL
e-Rehabilitation. Design and effectiveness of a tailored Internet- and mobile-based intervention to support maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation 2014 RAPPORT
Providing reassurance and psychological support from a distance 2014 FOREDRAG
An internet- and mobile-based tailored intervention to enhance maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation: Short-term results of a randomized controlled trial 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Combining Users’ Needs With Health Behavior Models in Designing an Internet- and Mobile-Based Intervention for Physical Activity in Cardiac Rehabilitation 2014 TIDSSKRIFTPUBL
E-Rehabilitation – an Internet and Mobile Phone Based Tailored Intervention to Enhance Self-Management of Cardiovascular Disease: Preliminary Results 2013 FOREDRAG
User Involvement in the Design of an Internet- And Mobile-Based Cardiac Rehabilitation Intervention: Technology-Related Needs and Requirements 2013 FOREDRAG
E-Rehabilitation an Internet and mobile phone based tailored intervention to enhance selfmanagement of Cardiovascular Disease: study protocol for a randomized controlled trial 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Effect of Tailoring in an Internet-Based Intervention for Smoking Cessation: Randomized Controlled Trial 2011 TIDSSKRIFTPUBL