Konstantinos Antypas

Bio

Jeg er interessert i e-helse og telemedisin (jeg har jobbet innen e-helse siden 2005), og jeg forsker på utvikling og evaluering av effektive og brukersentrerte løsninger. Min største interesse ligger ved kardiologi og hjerterehabilitering, men jeg har også vært involvert i prosjekter om andre ikke-smittsomme sykdommer og forebygging, som for eksempel røykeslutt (slutta.no), hjerneslagtelerehabilitering, og sykelig fedme og telekognitiv atferdsterapi.

Andre faglige interesser er digitalisering av sykepleieutdanning, åpen data, og global e-helse.

Utdanning

12/2010–05/2014 Doktrogradsstipendiat, Universitetet i Tromsø, Tromsø (Norge)

11/2005–04/2008 Mastergrad med spesialisering i helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

09/2000–03/2005 Bachelor i sykepleie, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Arbeidserfaring

5/2019- i dag Forsker, SINTEF Digital

11/2015–3/2019 Postdoktor, Universitet i Oslo

08/2014–12/2015 Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo (Norge)

05/2014–08/2014 Ledende forsker om Norge, World Wide Web Foundation

12/2008–05/2014 Doktorgradsstipendiat, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø (Norge)

10/2007–11/2008 Sykepleier, forskningsassistent, 3. kardiologisk avdeling, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

06/2007–06/2007 Sykepleier (Medisinsk oppdrag i Uganda og Tanzania), International solidarity and cooperation center, (Hellas)

10/2004–11/2007 Forskningsassistent, lærer ved laboratoriet, Laboratoriet for helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Verv

  • Kasserer for NSFs faggruppe for e-helse
  • Leder for Telenursing Working Group, International Society for Telemedicine and e-Health
  • Medlem av det rådgivende utvalget av Telenursing Network ved International Council of Nurses.
  • Styremedlem ved stipendiatorganisasjonen i Tromsø - TODOS (2012-2013)
  • Styremedlem ved Stipendiatorganisasjonene i Norge - SiN (2012-2013)
Konstantinos Antypas

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 404 85 401

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Konstantinoss prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2023 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2016 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand

Konstantinoss publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Assessing Strategic Priority Factors in eHealth Policies in Four African Countries 2022 Academic lecture
Teleclinical Microbiology: An Innovative Approach to Providing Web-Enabled Diagnostic Laboratory Services in Syria 2022 Academic article
Early Childhood Professionals' Management of Young Children Who Stutter: A Cross-Sectional Study 2022 Academic article
How to recommend diabetes self-management tools or services 2021 Briefs
What to look for when choosing tools to manage diabetes 2021 Briefs
Hvordan anbefale digitale diabetesverktøy og –tjenester? 2021 Briefs
Hvordan velge digitale diabetesverktøy og –tjenester? 2021 Briefs
SINTEF leder viktig e-helse-prosjekt i Afrika 2021 Interview
Nytt, norskledet e-helseprosjekt i Afrika 2021 Interview
Tidlig identifisering av barn som stammer- en spørreundersøkelse av helsesykepleieres vurderinger 2021 Academic article
Criteria for Assessing and Recommending Digital Diabetes Tools: A Delphi Study 2021 Academic article
Structure evaluation of the implementation of geriatric models in primary care: A multiple-case study of models involving advanced geriatric nurses in five municipalities in Norway 2020 Academic article
Methods and evaluation criteria for apps and digital interventions for diabetes self-management: Systematic review 2020 Academic literature review
Perceptions of the scope of practice of nurse practitioners caring for older adults: level of agreement among different healthcare providers 2020 Academic article
HOW TO CHOOSE AMONG THE MANY DIABETES APPS AND ONLINE RESOURCES? 2020 Abstract
Intervention studies need to adapt to address patient needs for diabetes self‐management 2020 Abstract
Masterutdanning i AKS kan styrke kommunal primærhelsetjeneste 2019 Feature article
Do diabetes mHealth and online interventions evaluate what is important for users? 2019 Academic article
Do diabetes mHealth and online interventions evaluate what is important for users? 2019 Academic lecture
The integration of new nurse practitioners into care of older adults: A survey study 2019 Academic article
Frameworks for evaluating mhealth technologies lack patient focus 2019 Poster
Frameworks for evaluating mhealth technologies lack patient focus 2019 Abstract
Evaluering av nye eldreomsorgsmodeller i kommunene der avansert geriatrisk sykepleier inngår 2018 Academic lecture
Multiple case study method for studying the municipal healthcare in Norway 2018 Poster
Success factors for advanced geriatric nurses service models in Norwegian primary health care 2018 Academic lecture
Strengthening geriatric competence in primary health care in Norway: the role of the Advanced Geriatric Nurses 2018 Poster
Evaluating eHealth interventions: Results and experiences from the pilot of an ICT-based self-management tool for Heart Failure patients in Norway 2018 Poster
STRENGTHENING GERIATRIC COMPETENCE IN PRIMARY HEALTH CARE IN NORWAY: THE ROLE OF THE ADVANCED GERIATRIC NURSES 2018 Abstract
The role of advanced geriatric nurses in Norway: A descriptive exploratory study 2018 Academic article
PREDICTORS FOR SUCCESSFUL QUITTING AMONG MORE THAN 4000 SMOKERS USING SMS OR INTERNET-BASED PROGRAMS 2016 Masters thesis
A Norwegian E-Health program: predictors for successful smoking cessation among more than 4,000 men and women 2016 Abstract
Associations of social networks with quality of life, health and physical functioning 2016 Academic article
e-Rehabilitation. Design and effectiveness of a tailored Internet- and mobile-based intervention to support maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation 2014 Doctoral dissertation
Providing reassurance and psychological support from a distance 2014 Academic lecture
An internet- and mobile-based tailored intervention to enhance maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation: Short-term results of a randomized controlled trial 2014 Academic article
Combining Users’ Needs With Health Behavior Models in Designing an Internet- and Mobile-Based Intervention for Physical Activity in Cardiac Rehabilitation 2014 Academic article
E-Rehabilitation – an Internet and Mobile Phone Based Tailored Intervention to Enhance Self-Management of Cardiovascular Disease: Preliminary Results 2013 Poster
User Involvement in the Design of an Internet- And Mobile-Based Cardiac Rehabilitation Intervention: Technology-Related Needs and Requirements 2013 Academic lecture
E-Rehabilitation an Internet and mobile phone based tailored intervention to enhance selfmanagement of Cardiovascular Disease: study protocol for a randomized controlled trial 2012 Academic article
Effect of Tailoring in an Internet-Based Intervention for Smoking Cessation: Randomized Controlled Trial 2011 Academic article

Konstantinoss postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 10 Evaluating eHealth interventions Konstantinos Antypas A2