Konstantinos Antypas

Bio

Jeg er interessert i eHelse og telemedisin (jeg har jobbet innen eHelse siden 2005) og jeg forsker på utvikling og evaluering av effektive og brukersentrerte løsninger. Min største interesse liger ved kardiologi og hjerterehabilitering, men jeg er og har vært involvert i prosjekter om andre ikke-smittsomme sykdommer og forbygning, som for eksempel røykeslutt (slutta.no), hjerneslagtelerehabilitering, og sykelig fedme og telekognitiv atferdsterapi.

Andre faglige interesser er digitalisering av sykepleieutdanning, åpen data, og global e-helse.

Utdanning

12/2010–05/2014 Doktrogradsstipendiat, Universitetet i Tromsø, Tromsø (Norge)

11/2005–04/2008 Mastergrad med spesialisering i helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

09/2000–03/2005 Bachelor i sykepleie, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Arbeidserfaring

5/2019- i dag Forsker, SINTEF Digital

11/2015–3/2019 Postdoktor, Universitet I Oslo

08/2014–12/2015 Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo (Norge)

05/2014–08/2014 Ledende forsker om Norge, World Wide Web Foundation

12/2008–05/2014 Doktorgradsstipendiat, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø (Norge)

10/2007–11/2008 Sykepleier, forskningsassistent, 3. kardiologisk avdeling, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

06/2007–06/2007 Sykepleier (Medisinsk oppdrag i Uganda og Tanzania), International solidarity and cooperation center, (Hellas)

10/2004–11/2007 Forskningsassistent, lærer ved laboratoriet, Laboratoriet for helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Verv

  • Kasserer for NSFs faggruppe for e-helse
  • Leder for Telenursing Working Group, International Society for Telemedicine and e-Health
  • Medlem av det rådgivende utvalget av Telenursing Network ved International Council of Nurses.
  • Styremedlem ved stipendiatorganisasjonen i Tromsø - TODOS (2012-2013)
  • Styremedlem ved Stipendiatorganisasjonene i Norge - SiN (2012-2013)
Konstantinos Antypas

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 404 85 401

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Personlig e-helse


CRIStin-profil

LinkedIn-profil

Konstantinoss prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2016 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand

Konstantinoss publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori

Konstantinoss postere

Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2018 10 Evaluating eHealth interventions Konstantinos Antypas A2