Konstantinos Antypas

Bio

Jeg er interessert i eHelse og telemedisin (jeg har jobbet innen eHelse siden 2005) og jeg forsker på utvikling og evaluering av effektive og brukersentrerte løsninger. Min største interesse liger ved kardiologi og hjerterehabilitering, men jeg er og har vært involvert i prosjekter om andre ikke-smittsomme sykdommer og forbygning, som for eksempel røykeslutt (slutta.no), hjerneslagtelerehabilitering, og sykelig fedme og telekognitiv atferdsterapi.

Andre faglige interesser er digitalisering av sykepleieutdanning, åpen data, og eHelse i utviklingsland.


Utdanning

12/2010–05/2014 Doktrogradsstipendiat, Universitetet i Tromsø, Tromsø (Norge)

11/2005–04/2008 Mastergrad med spesialisering i helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

09/2000–03/2005 Bachelor i sykepleie, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Arbeidserfaring

11/2015–I dag Postdoktor, Universitet I Oslo

08/2014–12/2015 Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo (Norge)

05/2014–08/2014 Ledende forsker om Norge, World Wide Web Foundation

12/2008–05/2014 Doktorgradsstipendiat, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø (Norge)

10/2007–11/2008 Sykepleier, forskningsassistent, 3. kardiologisk avdeling, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

06/2007–06/2007 Sykepleier (Medisinsk oppdrag i Uganda og Tanzania), International solidarity and cooperation center, (Hellas)

10/2004–11/2007 Forskningsassistent, lærer ved laboratoriet, Laboratoriet for helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Verv

  • Medlem av det rådgivende utvalget av Telenursing Network ved International Council of Nurses.
  • Styremedlem ved stipendiatorganisasjonen i Tromsø - TODOS (2012-2013)
  • Styremedlem ved Stipendiatorganisasjonene i Norge - SiN (2012-2013)


Konstantinos Antypas

Telefon: 976 13 265

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Personlig e-helse


Konstantinoss prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Diabetes Digital Guidelines 2018 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
A randomised controlled trial for an internet based smoking cessation intervention 2008 - 2019 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2021 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Tekstmeldinger som et tillegg til et Internett-basert røykeslutt-intervensjon: en randomisert kontrollert studie 2008 - 2018 Innbyggertjenester
Inger Torhild Gram

Konstantinoss publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
The role of advanced geriatric nurses in Norway: A descriptive exploratory study 2018 TIDSSKRIFTPUBL
A Norwegian E-Health program: predictors for successful smoking cessation among more than 4,000 men and women 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Associations of social networks with quality of life, health and physical functioning 2016 TIDSSKRIFTPUBL
e-Rehabilitation. Design and effectiveness of a tailored Internet- and mobile-based intervention to support maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation 2014 RAPPORT
Providing reassurance and psychological support from a distance 2014 FOREDRAG
An internet- and mobile-based tailored intervention to enhance maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation: Short-term results of a randomized controlled trial 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Combining Users’ Needs With Health Behavior Models in Designing an Internet- and Mobile-Based Intervention for Physical Activity in Cardiac Rehabilitation 2014 TIDSSKRIFTPUBL
E-Rehabilitation – an Internet and Mobile Phone Based Tailored Intervention to Enhance Self-Management of Cardiovascular Disease: Preliminary Results 2013 FOREDRAG
User Involvement in the Design of an Internet- And Mobile-Based Cardiac Rehabilitation Intervention: Technology-Related Needs and Requirements 2013 FOREDRAG
E-Rehabilitation an Internet and mobile phone based tailored intervention to enhance selfmanagement of Cardiovascular Disease: study protocol for a randomized controlled trial 2012 TIDSSKRIFTPUBL
Effect of Tailoring in an Internet-Based Intervention for Smoking Cessation: Randomized Controlled Trial 2011 TIDSSKRIFTPUBL