logo

Usecare - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende

Prosjektbeskrivelse

Målgruppene i USECARE er mennesker med tilstander som hjertesvikt, diabetes type 2 eller KOLS, samt deres pårørende/omsorgspersoner (familie, naboer, venner). USECARE fokuserer på IKT-løsninger for personer med kroniske (ikke kommuniserbare) sykdommer. Prosjektet studerer primær og sekundær forebygging gjennom atferdsendring. I USECARE ønsker vi også å fokusere på pårørende, gjennom å synliggjøre og støtte disse i omsorgen ved hjelp av IKT. I tillegg har prosjektet et ønske om å øke bevisstheten i befolkningen om pårørendes bidrag i omsorgen for syke, herunder behovet flere pårørende har for stress-reduserende tiltak og økonomisk/sosial støtte.

Den valgte tekniske løsningen er basert på 2net-plattformen og heter SENACA (SENior health ACAdemy). Det er et robust sky-basert system som er designet for å være universelt kompatibel med medisinsk teknisk utstyr og applikasjoner som muliggjør trådløs kommunikasjon. I samarbeid med bedrifter vil webtjenesten på seneca.ch videreutvikles, og det vil bli satt opp egne webtjenester i Norge og Israel i tillegg til Sveits (senaca.no, senaca.il). I hvert av landene vil 15 pasienter og 15 pårørende rekrutteres og trenes opp i bruken av prototypen.

Mål

  1. Å videreutvikle dagens prototype av egenmestringsverktøyet SENACA 0.2 (SENior health ACAdemy) for å gjøre pårørende i stand til å bistå pasienter med kontroll av kritiske helsedata og medisinering. I tillegg vil verktøyet danne grunnlag for utveksling og dokumentasjon av informasjon samt sosial interaksjon.
  2. Å teste prototypen i en multi-senter studie med fokus på interaksjon mellom pårørende og pasienter.
  3. Å utvikle en bærekraftig business plan for SENACA.