logo

Inger Torhild Gram

Bio

Inger Torhild Gram har vært professor i forebyggende medisin siden 1999 og seniorkonsulent ved senteret siden 2006. Gram har både master- og doktorgrad fra UiT Norges arktiske universitet. Hun har jobbet som gjesteforsker i syv år ved ulike universiteter i USA og i seks måneder ved det internasjonale kreftforskningsinstituttet i Lyon i Frankrike. 

Professor Gram er en erfaren forsker med mer enn 140 artikler publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, en H-indeks på 31 og en siteringerindeks på 3088. Professor Gram er interessert i etiologi og kreftforebygging, tobakkskontroll, røykestopp-programmer, og bruk av e-helse og telemedisin i forebyggende medisin og for å fremme folkehelsen. Professor Gram har holdt mange vitenskapelige foredrag over hele verden. Hun mener også at det er viktig å formidle forskningsresultater til befolkningen utenfor det akademiske miljøet. Professor Gram har gitt mange intervjuer til nasjonale og internasjonale medier, blant annet til BBC World Service, Al Jazeera, News hour, ABC og Fox News. 

Professor Gram har nettopp avsluttet en fireårsperiode som medlem av vitenskapsrådet ved det internasjonale kreftforskingsinstituttet, som er en underavdeling av Verdens helseorganisasjon. I 2015 startet hun en treårsperiode som oppnevnt medlem av Nasjonalt råd for tobakksforebygging. Professor Gram har lang erfaring som rådgiver for medisiner-, mastergrad- og doktorgradsstudenter.

Inger Torhild Gram

Telefon: 924 01 177

Stilling: Professor

Avdeling: Personlig e-helse


Publikasjoner i CRIStin