Helse og sykdom

Prosjektbeskrivelse

Ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og diabetes, er de viktigste dødsårsakene i verden. Verdens helsemøte har vedtatt et mål om å redusere for tidlig dødelighet av disse sykdommene med en tredjedel (33%) innen 2030, sammenliknet med 2015-nivået. Norge har sluttet seg til dette målet. For å nå dette målet trenger vi kunnskap om hvordan forekomsten av viktige risikofaktorer knyttet til livsstil endres i den norske befolkningen.

Helse- og sykdomsundersøkelsen er Norges første nasjonale folkehelseundersøkelse som bruker digitale løsninger for å samle informasjon om utvalgte livsstilsfaktorer fra et tilfeldig utvalg av personer i alle de 11 fylkene. Livsstilsfaktorene vi planlegger å samle inn årlig er: kosthold, fysisk aktivitet, alkohol- og tobakksbruk. Fordelingen av de utvalgte livsstilsfaktorene kan være med å forutsi hvordan dødelighet fra hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes vil utvikle seg i den norske befolkningen i fremtiden.

Prosjektet vil fortsette som en viktig del av et fire årig prosjekt; “WARIFA - Overvåking av risikofaktorene: Kunstig intelligens og forebygging av kroniske tilstander» (WARIFA - Watching the risk factors: Artificial intelligence and the prevention of chronic conditions). Dette er finansiert av EU som en del av Horisont 2020 Programmet (# 101017385) fra utlysningen: H2020-SC1-DTH-2018-2020, (Digital transformasjon innen helse og omsorg), Emne: SC1-DTH-02-2020.