Helse og sykdom

Ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og diabetes, er de viktigste dødsårsakene i verden. Verdens helsemøte har vedtatt et mål om å redusere for tidlig dødelighet av disse sykdommene med en tredjedel (33%) innen 2030, sammenliknet med 2015-nivået. Norge har sluttet seg til dette målet. For å nå dette målet trenger vi kunnskap om hvordan forekomsten av viktige risikofaktorer knyttet til livsstil endres i den norske befolkningen.

Helse- og sykdomsundersøkelsen er Norges første nasjonale folkehelseundersøkelse som bruker digitale løsninger for å samle informasjon om utvalgte livsstilsfaktorer fra et tilfeldig utvalg av personer i alle de 11 fylkene. Livsstilsfaktorene vi planlegger å samle inn årlig er: Kosthold, fysisk aktivitet, alkohol- og tobakksbruk. Fordelingen av de utvalgte livsstilsfaktorene kan være med å forutsi hvordan dødelighet fra hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes vil utvikle seg i den norske befolkningen i fremtiden.