logo

Helse og sykdom

Ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og diabetes, er de viktigste dødsårsakene i verden. Verdens helsemøte har vedtatt et mål om å redusere for tidlig dødelighet av disse sykdommene med en tredjedel (33%) innen 2030, sammenliknet med 2015-nivået. Norge har sluttet seg til dette målet. For å nå dette målet trenger vi kunnskap om hvordan forekomsten av viktige risikofaktorer knyttet til livsstil endres i den norske befolkningen.

Helse- og sykdomsundersøkelsen er Norges første nasjonale folkehelseundersøkelse som bruker digitale løsninger for å samle informasjon om utvalgte livsstilsfaktorer fra et tilfeldig utvalg av personer i alle de 11 fylkene. Livsstilsfaktorene vi planlegger å samle inn årlig er: Kosthold, fysisk aktivitet, alkohol- og tobakksbruk. Fordelingen av de utvalgte livsstilsfaktorene kan være med å forutsi hvordan dødelighet fra hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes vil utvikle seg i den norske befolkningen i fremtiden.

Helse og sykdom: Nyheter

Smarttelefonen kan hindre for tidlig død

Smarttelefoner kan enkelt bidra til å redusere dødeligheten blant voksne i Norge og de fleste andre land.

21.04.2022

Fått SMS? Vi har en ny, nasjonal livsstilsundersøkelse

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 33 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kroniske respiratoriske sykdommer, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

24.09.2019
Side 1