Helse og sykdom

Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som samler informasjon om livsstilsfaktorer digitalt. Livsstilsfaktorene vi spør om er vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk. Disse faktorene er såkalt helseindikatorer. De kan fortelle om, eller indikere, hvordan fremtidig helse og sykdom vil bli.

I 2019 tester vi den tekniske løsningen. Hvis forundersøkelsen er vellykket, skal den gjentas årlig.

Norge har et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer i befolkningen med 30 prosent innen 2030. Denne undersøkelsen skal følge med på hvordan de utvalgte livsstilsfaktorene endrer seg over tid.

Hvem står bak undersøkelsen?

Spørsmål om den tekniske løsningen?

  • Kontakt Niels Juhl Frost, tlf.: 91 55 38 25
Denne siden er sist oppdatert:

09.10.2019

Helse og sykdom: Aktuelt