Personvern

Healthcom AS høster data fra spørreundersøkelsen på vegne av Nasjonalt senter for e-helseforskning og videreformidler disse ved hjelp av et eget API (Application Programming Interface/programmeringsgrensesnitt) til RedCap, forskningsdatabasen ved Universitetssykehuset Nord Norge HF.

Healthcom AS har til forundersøkelsen fått utlevert et tilfeldig uttrekk av 11000 menn og kvinner fra Folkeregisteret.

Disse inviteres til å delta med en SMS som har en unik lenke til spørreskjemaet. Deltakerne svarer på spørsmålene i nettleseren på egen mobiltelefon. Svarene sendes trygt fra deltakerens mobil til serveren ved bruk av kryptert kommunikasjon med et eget sertifikat.

Informasjonen oppbevares kun midlertidig hos databehandler. Alle data slettes 20 dager etter at siste SMS er sendt ut.

Tjenestene er skybaserte og bygget med omfattende sikkerhetsløsninger for å minimere sårbarhet, både med hensyn til fysisk sikkerhet og data- og informasjonssikkerhet. Det er bare autoriserte personer som har tilgang. Systemet har rolle og tilgangsstyring, samt rutiner der autoriserte brukere har signert taushetserklæring. Hendelser og transaksjoner kan spores.

Om leverandøren:

Healthcom AS er et nettverksbasert selskap etablert i 2005.

Selskapet har utviklet samhandlingsløsninger for dokumentasjon, datafangst, kommunikasjon, oppfølging av pasienter og meldingsutveksling på mobiltelefon for helsepersonell. Løsningene har vært testet ut i flere høyskoleprosjekter og med kommunal pleie- og omsorgtjeneste samt vært i drift på legekontorer.

Løsningene har videre et generelt bruksområde innen oppfølging av pasienter der Healthcom høster og videreformidler data til og fra pasienter- eller forskningsdatabaser.

I dette prosjektet bistår selskapet med utvikling av en skybasert løsning med fleksible spørreskjema på mobiltelefon for å høste og videreformidle et representativt datamateriale for årlige nasjonale helseindikatorer.

Denne siden er sist oppdatert:

12.11.2020