logo

Finansiering

Prosjektet er finansiert delvis av Norges forskningsråd HELSE-EU-prosjekt # 269882. Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet har i tillegg bidratt med egeninnsats.