Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, bidrar.

Denne siden er sist oppdatert:

24.09.2019