Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, har i tillegg bidratt med egeninnsats.

Denne siden er sist oppdatert:

12.11.2020