logo

Studieutvalg

Undersøkelsen inviterte 1000 menn og kvinner fra hvert av de 11 fylkene. De ble tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. I alt 11 000 personer i alderen 16 til 69 år, som hadde et registrert mobilnummer, fikk en SMS som den første formen for kontakt fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.