logo

Resultater

I alt 11 000 menn og kvinner fikk tilsendt en SMS med spørsmål om å delta i vår nasjonale folkehelseundersøkelse. Fra hvert av de 11 fylkene var det trukket ut 1000 tilfeldige menn og kvinner i alderen 16-69 år. Svarprosenten var totalt 21%. Vestland hadde den laveste (18%) og Trøndelag den høyeste (26%) svarprosenten. Av de 2 304 personene som svarte var 62% kvinner og 38% menn.

Kjønnsfordeling og deltakende fylker

Kjønnsfordeling og deltakende fylker

Prosentvis deltakelse totalt og fylkesvis

Prosentvis deltakelse