Resultater

I alt 11000 menn og kvinner fikk tilsendt en SMS med spørsmål om å delta i vår nasjonale undersøkelse om helse og sykdom. Fra hvert av de 11 nye fylkene var det trukket ut 1000 tilfeldige menn og kvinner i alderen 16-69 år. Svarprosent var totalt 21,0%. Vestlandet hadde den laveste (18%) og Trøndelag den høyeste (26%) svarprosenten. Av de 2 304 som svarte var 62% kvinner og 38% menn.

Denne siden er sist oppdatert:

12.05.2020