Bakgrunn

Det er et nasjonalt mål å redusere for tidlig død av kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og kols med 30 prosent innen 2030. For å kunne nå dette målet trenger vi kunnskap om hvordan utbredelsen av viktige livsstilsfaktorer er i den norske befolkningen. Det er bakgrunnen for at Nasjonalt senter for e-helseforskning gjør denne undersøkelsen.

Professor i forebyggende medisin, lege Inger Torhild Gram står bak ideen til prosjektet. Ideen om å samle inn noen få viktige livsstilsfaktorer årlig ved hjelp av mobiltelefonen ble videreutviklet med samarbeidspartnere.

Gram var med i Nasjonal arbeidsgruppe for utvikling av indikatorer på området ikke-smittsomme sykdommer (NCD) ledet av Folkehelseinstituttet. Den nasjonale arbeidsgruppen klargjorde for en tid tilbake at årlige nasjonale data av denne enkle typen ikke er forsøkt samlet inn ved hjelp av mobiltelefon. Det finnes per i dag fylkesundersøkelser og andre helseundersøkelser som er mye mer omfattende enn Helse og sykdom.

I sitt arbeid som professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har Gram tidligere arbeidet med en randomisert studie om røykeslutt ved hjelp av SMS eller epost. I dag er denne forskningen blitt til en tjeneste som driftes av Helsedirektoratet. Klikk her for å komme til tjenesten.

Denne siden er sist oppdatert:

09.10.2019