logo

Bakgrunn

I 2016 fikk professor i forebyggende medisin, lege Inger Torhild Gram, idéen om å samle inn noen viktige livsstilsfaktorer årlig fra et tilfeldig utvalg av personer som har smarttelefon fra alle de norske fylkene. Prosjektet ble videreutviklet sammen med partnerne.

Høsten 2019 testet vi den nye løsningen for informasjonskommunikasjons-teknologi. Vi vil bruke erfaringene fra denne pilotstudien til å gjøre forbedringer. Vi planlegger deretter å gjenta denne nasjonale folkehelseundersøkelsen årlig i Norge, og utvide den til andre europeiske land.