Status

Prosjektet vil fortsette som en viktig del av et fire årig prosjekt; “WARIFA - Overvåking av risikofaktorene: Kunstig intelligens og forebygging av kroniske tilstander» (WARIFA - Watching the risk factors: Artificial intelligence and the prevention of chronic conditions). Dette er finansiert av EU som en del av Horisont 2020 Programmet (# 101017385) fra utlysningen: H2020-SC1-DTH-2018-2020, (Digital transformasjon innen helse og omsorg), Emne: SC1-DTH-02-2020.

WARIFA
Denne siden er sist oppdatert:

27.04.2021