logo

Etiske vurderinger

Forundersøkelsen ble forelagt Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Forundersøkelsen ble godkjent av Personvernombudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Personvernombudet har opprettet et eget beskyttet område hvor koblingsnøkkelen til undersøkelsen er oppbevart.

Healthcom AS er en privat bedrift og partner som høstet dataene fra smarttelefonene og videresendte dem til REDCap-databasen. Avidentifiserte data vil bli lagret på REDCap, forskningsdatabasen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Dataene vil bli håndtert i samsvar med tillatelsene gitt av ovennevnte organer. Forskerne som skal analysere dataene vil bare ha tilgang til de anonyme dataene. Resultatene vil bli oppsummert og publisert slik at ingen av deltakerne kan bli gjenkjent.

Interessekonflikter : Ingen