Etiske vurderinger

Forundersøkelsen er forelagt Regional etisk komité. Forundersøkelsen er godkjent av Personvernombudet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Personvernombudet har opprettet et eget beskyttet område hvor koblingsnøkkelen til undersøkelsen vil bli oppbevart.

Healthcom AS er en privat bedrift som vil samle inn data og sende dem videre automatisk. Healthcom AS vil ikke oppbevare noen data etter at disse er sendt videre til Universitetssykehuset i Nord Norge

Dataene som samles inn vil skilles fra personopplysningene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. De anonymiserte data vil bli oppbevart på RedCap som er forskningsdatabasen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Forskerne som skal analysere dataene vil bare ha tilgang til disse anonyme dataene.

Denne siden er sist oppdatert:

24.09.2019