Samarbeidspartnere

Nasjonalt senter for e-helseforskning

  • Professor Inger Torhild Gram
  • Professor Eirik Årsand

Healthcom AS

  • Siviløkonom og prosjektleder Niels Juhl Frost

Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

  • Professor Maja-Lisa Løchen
  • Professor Guri Skeie
  • Førsteamanuensis Laila A. Hopstock
  • Førsteamanuensis Kristin B. Brock
  • Stipendiat Merethe Selnes Hansen

Universitetssykehuset Nord-Norge

  • Professor Inger Torhild Gram
  • Professor Eirik Årsand

E-post

email hidden; JavaScript is required

Kontaktpersoner:

Inger Torhild Gram Inger Torhild Gram

Elin Breivik Elin Breivik

Randi Laukli Randi Laukli

Denne siden er sist oppdatert:

24.09.2019