logo

Samarbeidspartnere

Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge

  • Professor Inger Torhild Gram
  • Professor Eirik Årsand

Healthcom AS

  • Siviløkonom og prosjektleder Niels Juhl Frost

Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

  • Professor Maja-Lisa Løchen
  • Professor Guri Skeie
  • Forsker Laila A. Hopstock
  • Førsteamanuensis Kristin B. Borch

E-post

email hidden; JavaScript is required