logo

Fått SMS? Vi har en ny, nasjonal livsstilsundersøkelse

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 33 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kroniske respiratoriske sykdommer, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

- Det er viktig å følge med på utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, sier professor Inger Torhild Gram. Foto: www.colourbox.no
- Det er viktig å følge med på utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, sier professor Inger Torhild Gram. Foto: www.colourbox.no

- Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

-Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som forbedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Fra og med onsdag 2. oktober vil 11000 tilfeldig utvalgte personer i Norge motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

- Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gram.

Kontakt oss:

  • Prosjektleder: professor Inger Torhild Gram
  • Prosjektkoordinator: seniorrådgiver Elin Breivik
  • Kommunikasjonsansvarlig Randi Laukli
  • Mail: email hidden; JavaScript is required

Klikk her for å komme til undersøkelsens nettside.