Fått SMS? Vi har en ny, nasjonal livsstilsundersøkelse


Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

- Det er viktig å følge med på utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, sier professor Inger Torhild Gram. Foto: www.colourbox.no
- Det er viktig å følge med på utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, sier professor Inger Torhild Gram. Foto: www.colourbox.no

- Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

-Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som forbedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Fra og med onsdag 2. oktober vil 11000 tilfeldig utvalgte personer i Norge motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

- Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gram.

Kontakt oss:

 • Prosjektleder: professor Inger Torhild Gram
 • Prosjektkoordinator: seniorrådgiver Elin Breivik
 • Kommunikasjonsansvarlig Randi Laukli
 • Mail: email hidden; JavaScript is required

Klikk her for å komme til undersøkelsens nettside.

  Postet 24.09.2019  av Randi Laukli


  For mer informasjon om denne saken, kontakt:

  Faktaboks:

  • Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer.
  • Undersøkelsen retter seg mot 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
  • Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.
  • Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og Kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Fylkesundersøkelsene, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen.

  Siste nyheter