ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT

Prosjektbeskrivelse

Fysisk inaktivitet er den fjerde risikofaktoren for dødelighet. Inaktive voksne har en høyere risiko for å utvikle livsstilssykdommer. I Norge følger bare rundt 30% av befolkningen anbefalingene for fysisk aktivitet. Faktorer som påvirker etterlevelse er avstand til treningsfasiliteter, dårlig vær, motivasjon- og tidsmangel. Nye hjemmebaserte løsninger og bærbar teknologi kan fremme fysisk aktivitet blant inaktive voksne.

En randomisert kontrollert studie vil bli gjennomført for å undersøke effektene av: 1) aktivitetsarmbånd, 2) hjemmebasert trening på nett og 3) motivasjonsstøtte. Studien tar sikte på å fremme fysisk aktivitet blant inaktive voksne. Økt fysisk aktivitet kan også bidra til økt livskvalitet, egenmestring og velvære og redusere stressnivå, kardiorisikofaktorer, bruk av helseressurser, kostnader og sykefraværsdager.

Mål

Hovedmålet med studien er å teste om hjemmebasert trening på nett og bruk av aktivitetsarmbånd øker fysisk aktivitet og opprettholder langvarige endringer i fysisk aktivitetsnivå for fysisk (opprinnelig) inaktive voksne. Sekundære mål er å undersøke og måle effekten av de ulike e-helseintervensjonene; hvor stor andel av deltakerne oppnår anbefalingene for daglig fysisk aktivitet og etterlevelse av treningsmål i de ulike intervensjonsgruppen? Videre skal vi måle nivået på fysisk aktivitet, kardiorisikofaktorer, livskvalitet, egenmestring, stressnivå, velvære, bruk av helseressurser, kostnadseffektivitet, sykefraværsdager og brukervennlighet mellom de ulike intervensjonsgruppene.

Metode

En Hybrid Type I effekt-implementering randomisert kontrollert studie vil bli utført på fysisk inaktive voksne som bor i Tromsø kommune. 180 deltakere vil bli fordelt på tre grupper i et 1:1:1-forhold og delta i 18 måneder. Deltakere i gruppe A vil bruke aktivitetsarmbånd Mio Slice med algoritmen Personal Activity Intelligence (PAI). Deltakerne i gruppe B vil bruke PAI og få tilgang til treningsvideoer på nett (Les Mills On Demand) med det nødvendige utstyret til å utføre hjemmebasert trening på nett. Deltakere i gruppe C vil bruke PAI, Les Mills On Demand og ytterligere motivasjonsstøtte.