logo

ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT

Prosjektbeskrivelse

Fysisk inaktivitet er den fjerde risikofaktoren for dødelighet. Inaktive voksne har en høyere risiko for å utvikle livsstilssykdommer. I Norge følger bare rundt 30% av befolkningen anbefalingene for fysisk aktivitet. Faktorer som påvirker etterlevelse er avstand til treningsfasiliteter, dårlig vær, motivasjon- og tidsmangel. Nye hjemmebaserte løsninger og bærbar teknologi kan fremme fysisk aktivitet blant inaktive voksne.

En randomisert kontrollert studie vil bli gjennomført for å undersøke effektene av: 1) aktivitetsarmbånd, 2) hjemmebasert trening på nett og 3) motivasjonsstøtte.

Mål

Hovedmålet med studien er å teste om hjemmebasert trening på nett og bruk av aktivitetsarmbånd øker fysisk aktivitet og opprettholder langvarige endringer i fysisk aktivitetsnivå for fysisk (opprinnelig) inaktive voksne. Sekundære mål er å undersøke og måle effekten av de ulike e-helseintervensjonene; hvor stor andel av deltakerne oppnår anbefalingene for daglig fysisk aktivitet og etterlevelse av treningsmål i de ulike intervensjonsgruppen? Videre skal vi måle nivået på fysisk aktivitet, kardiorisikofaktorer, livskvalitet, egenmestring, stressnivå, velvære, bruk av helseressurser, kostnadseffektivitet, sykefraværsdager og brukervennlighet mellom de ulike intervensjonsgruppene.

Metode

En Hybrid Type I effekt-implementering randomisert kontrollert studie vil bli utført på fysisk inaktive voksne som bor i Tromsø kommune. 180 deltakere vil bli fordelt på tre grupper i et 1:1:1-forhold og delta i 18 måneder. Deltakere i gruppe A vil bruke aktivitetsarmbånd Mi Smart Band 5 med algoritmen Personal Activity Intelligence (PAI). Deltakerne i gruppe B vil bruke PAI og få tilgang til treningsvideoer på nett (Les Mills On Demand). Deltakere i gruppe C vil bruke PAI, Les Mills On Demand og ytterligere motivasjonsstøtte.

Konklusjon

Studien tar sikte på å fremme fysisk aktivitet blant inaktive voksne. Økt fysisk aktivitet kan også bidra til økt livskvalitet, egenmestring og velvære og redusere stressnivå, kardiorisikofaktorer, bruk av helseressurser, kostnader og sykefraværsdager.