ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT

Prosjektbeskrivelse

Fysisk inaktivitet er den fjerde risikofaktoren for dødelighet. Inaktive voksne har en høyere risiko for å utvikle ikke-smittsomme sykdommer. I Norge bare en liten prosentandel av befolkningen følger anbefalingene for fysisk aktivitet. Faktorer som påvirker etterlevelse er avstand til treningsfasiliteter, dårlig vær, motivasjon- og tidsmangel. Nye hjemmebaserte løsninger og bærbar teknologier kan fremme fysisk aktivitet blant inaktive voksne.

En randomisert kontrollert studie vil bli gjennomført for å undersøke effektene av: 1) aktivitetsarmbånd, 2) hjemmebasert trening på nett og 3) motivasjonsstøtte. Studien tar sikte på å fremme fysisk aktivitet blant inaktive voksne. Økt fysisk aktivitet kan også bidra til å forbedre trening etterlevelse, livskvalitet, egenmestring og velvære og redusere stressnivå, kardiorisikofaktorer, bruk av helseressurser, kostnader og sykefraværsdager.

Mål

Hovedmålet med studien er å teste om hjemmebasert trening på nett og bruk av aktivitetsarmbånd øker fysisk aktivitet og tilrettelegger trening etterlevelse blant fysisk inaktive voksne. Sekundære mål inkluderer: andel deltakere som oppnår anbefalinger; trening etterlevelse; fysisk aktivitet; kardiorisikofaktorer; livskvalitet; egenmestring; stressnivå; velvære; bruk av helseressurser og kostnader; kostnadseffektivitet; sykefraværsdager; brukervennlighet.

Metode

En Hybrid Type I effekt-implementering randomisert kontrollert studie vil bli utført på fysisk inaktive voksne som bor i underserverte områder i Finnmark. Ett hundre og åtti deltakere vil bli fordelt på tre grupper i et 1:1:1-forhold og delta i 18 måneder. Deltakere i gruppe A vil bruke aktivitetsarmbånd Mio Slice med algoritmen Personal Activity Intelligence (PAI). Deltakerne i gruppe B vil bruke PAI og få tilgang til Les Mills On Demand med det nødvendige utstyret til å utføre hjemmebasert trening på nett. Deltakere i gruppe C vil bruke PAI, Les Mills On Demand og ytterligere motivasjonsstøtte.