Johan Gustav Bellika

Bio

Bellika har arbeidet i skjæringspunktet mellom medisin, medisinsk forskning og informatikk siden 1992, da han started ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Han har en master fra 1997 og ph.d. fra 2006 i informatikk fra UiT Norges arktiske universitet. Han har jobbet ved Nasjonalt senter for telemedisin siden 1997. I perioden mellom 2007 og 2013 var han ansatt ved Institutt for informatikk som førsteamanuensis på det internasjonale masterstudiet i telemedisin og e-helse. Han er nå Professor i medisinsk informatikk ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet og ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hans nåværende forskning fokuserer på teknologi som beskytter persondata, samtidig som den tillater gjenbruk av helseopplysninger og støtter et lærende helsevesen.

Bellika har bidratt til mer enn 100 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og fagfellevurderte konferanser. Bellika har lang erfaring som veileder for master- og doktorgradstudenter og postdoktorer. Han har også sittet som medlem av organisasjons- og vitenskapelige komiteer for nasjonale og internasjonale konferanser.

Bellika er CRIO (chief research informatics officer) for PraksisNett, som er en nasjonal forskninginfrastruktur for primærhelsetjenesten. Han leder arbeidspakken som bygger og drifter IT systemet i forskningsinfrastrukturen.

Johan Gustavs prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Verktøykasse for Learning Health Care System (LHS-verktøykasse) 2016 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer 2014 - 2017 Health data
Johan Gustav Bellika
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Overgang til ontologibaserte terminologier 2016 - 2017 Pasientforløp
Kristian Malm-Nicolaisen
Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Terminologi og kodeverk 2016 - 2016 Pasientforløp
Per Atle Bakkevoll
PraksisNett - Nasjonal forskningsinfrastruktur for primærhelsetjenesten 2018 - 2022 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT 2015 - 2016 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Snow innovations 2014 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Johan Gustav Bellika
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Advanced Secure Cloud Encrypted Platform for Internationally Orchestrated Solutions in Healthcare (ASCLEPIOS) 2018 - 2022 Helsedata
Kassaye Yitbarek Yigzaw
Persontilpasset beslutningsstøtte for pasienter med kroniske smerter 2019 - 2023 Helsedata
Johan Gustav Bellika
DigSam: Digital sikkerhet i helse- og sosialfag 2021 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika
Johan Gustavs publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
Søvnforstyrrelser og forskrivning av hypnotika i allmennpraksis – en PraksisNett-studie 2023 Academic article
Research infrastructure for privacy-preserving distributed analyses of EHR data in primary care 2022 Academic lecture
The Norwegian PraksisNett: a nationwide practice-based research network with a novel IT infrastructure 2022 Academic article
Practice-based research networks: A small step for a GP, but a giant leap for primary care research 2022 Lecture
– Legges PraksisNett på is blir det ikke oppfølging av pasientene 2022 Interview
How secure are your health data? 2022 Interview
A Privacy-Preserving Audit and Feedback System for the Antibiotic Prescribing of General Practitioners: Survey Study 2022 Academic article
Health data security and privacy: Challenges and solutions for the future 2022 Academic chapter/article/Conference paper
– Det er skummelt å tenke på hvor sårbar helsetjenesten vår er i den pågående cyberkrigen 2022 Interview
Healthcare and data privacy requirements for e-health cloud: a qualitative analysis of clinician perspectives 2021 Academic lecture
Helse-apper på eget ansvar? 2021 Feature article
Healthcare and data privacy requirements for e-health cloud: A qualitative analysis of clinician perspectives 2021 Academic chapter/article/Conference paper
How to Retain Participants in User-centered Design? Towards Recommendations for Minimizing Dropouts 2021 Poster
Benchmarking PySyft Federated Learning Framework on MIMIC-III Dataset 2021 Academic article
Use of e-Health by Healthcare Professionals vs. non-Healthcare Professionals 2021 Short communication
Nytt verktøy gjør at fastleger kan sammenligne seg med andre – helt anonymt 2021 Interview
Slik kan du sammenligne praksisen din med fastlegekolleger – uten å bli identifisert 2021 Interview
Machine Learning in Chronic Pain Research: A Scoping Review 2021 Academic literature review
New tool makes it possible to do research on patient records without seeing sensitive information 2021 Interview
User-centred Design with a Remote Approach: Experiences from the Chronic Pain Project 2020 Academic lecture
User-Centred Design with a Remote Approach: Experiences from the Chronic Pain Project 2020 Academic article
Nå kan forskere analysere pasientjournaler uten å se sensitiv informasjon 2020 Interview
Privacy-preserving architecture for providing feedback to clinicians on their clinical performance 2020 Academic article
User-centred Design of a Mobile Application for Chronic Pain Management 2020 Academic lecture
User-Centred Design of a Mobile Application for Chronic Pain Management 2020 Academic article
The association between health information seeking on the internet and physician visits (The Seventh Tromsø Study - Part 4): Population-based questionnaire study 2020 Academic article
Electronic Health Use in a Representative Sample of 18,497 Respondents in Norway (The Seventh Tromsø Study - Part 1): Population-Based Questionnaire Study 2020 Academic article
Impact of Illness on Electronic Health Use (The Seventh Tromsø Study - Part 2): Population-Based Questionnaire Study 2020 Academic article
Impact of the use of electronic health tools on the psychological and emotional well-being of electronic health service users (The Seventh Tromsø Study - Part 3): Population-based questionnaire study 2020 Academic article
Practice based Research Networks: A giant leap for primary care Research (workshop) 2019 Academic lecture
Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: A propensity score-matched controlled trial 2019 Academic article
The Norwegian Primary Care Research Network - Implementation and research; challenges and results so far 2018 Academic lecture
PraksisNett - et nettverk av fastlegepraksiser. En storsatsing på forskning i allmennpraksis. 2018 Feature article
Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway 2018 Report
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
Towards Practical Privacy-Preserving Distributed Statistical Computation of Health Data 2017 Doctoral dissertation
A Significant Increase in The Risk for Exposure Of Health Information In The United States. Result from Analysing the US Data Breach Registry 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen 2017 Poster
Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie 2017 Poster
Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål 2017 Poster
Infrastructure for the Learning Healthcare System: Centralized or Distributed? 2017 Academic chapter/article/Conference paper
Ontology-based Terminology for Healthcare – Impact assessment and transitional consequences for implementation 2017 Report
Person-centered, cross organizational and multiprofessional team halves mortality risk. The PAtient Centered Care Team (PACT) Study – Preliminary results from a comparative effectiveness study 2017 Abstract
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 Report
Combining multivariate statistics and the think-aloud protocol to assess Human-Computer Interaction barriers in symptom checkers 2017 Academic article
Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USAA significant increase in the risk of exposure of health information in the United States 2017 Briefs
IKT-støtte for kodeverk og terminologi 2017 Report
Secure and scalable deduplication of horizontally partitioned health data for privacy-preserving distributed statistical computation 2017 Academic article
Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke?Do Patients Want to Use E-health Tools when Ill? 2016 Briefs
Forskningsprotokoll -VerDig Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste 2016 Report
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 Report
Secure and scalable statistical computation of questionnaire data in R 2016 Academic article
The Learning Healthcare System: Where are we now? A systematic review 2016 Academic literature review
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 Lecture
Interoperability Mechanisms of Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review 2016 Lecture
Building a Learning Healthcare System in North Norway 2016 Academic lecture
Publication, discovery and interoperability of clinical decision support systems: a linked data approach 2016 Academic article
Regner ut hvorfor du er syk 2015 Interview
Semantic interoperability in clinical decision support systems: a systematic review 2015 Short communication
Enabling Clinical Data Reuse with openEHR Data Warehouse Environments 2015 Lecture
Semantic Interoperability in Clinical Decision Support Systems: A Systematic Review. 2015 Lecture
Emnet: a tool for privacy-preserving statistical computing on distributed health data 2015 Lecture
Archetype-based data warehouse environment to enable the reuse of electronic health record data 2015 Academic article
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 Academic lecture
Multidisciplinary Modelling of Symptoms and Signs with Archetypes and SNOMED-CT for Clinical Decision Support 2015 Academic article
Privacy-preserving Statistical Query and Processing on Distributed OpenEHR Data 2015 Academic article
Internet-based remote consultations-general practitioner experience and attitudes in Norway and Germany 2015 Academic article
Video Conferencing Services in Healthcare: One Communication Platform to Support All 2015 Academic article
Camera Movement during Telementoring and Laparoscopic Surgery: Challenges and Innovative Solutions 2015 Academic chapter/article/Conference paper
What device should be used for telementoring? Randomized controlled trial 2015 Academic article
Assessing the impact of telestration on surgical telementoring: A Randomized Controlled Trial 2015 Academic article
A communicable disease query engine 2015 Abstract
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 Academic lecture
Helping patients in performing online video search: evaluating the importance of medical terminology extracted from MeSH and ICD-10 in health video title and description 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Meta-architecture for the interoperability and knowledge management of archetype-based clinical decision support systems 2014 Academic lecture
Meta-architecture for the interoperability and knowledge management of archetype-based clinical decision support systems 2014 Academic chapter/article/Conference paper
A communicable disease prediction benchmarking platform 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Evaluation of Secure Multi-Party Computation for Reuse of Distributed Electronic Health Data 2014 Academic chapter/article/Conference paper
A communicable disease prediction benchmarking platform 2014 Academic lecture
The Snow System - a Decentralized Medical Data Processing System 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Meta-architecture for the interoperability and knowledge management of archetype-based clinical decision support systems 2014 Report
Evaluation of secure multi-party computation for reuse of distributed electronic health data 2014 Academic lecture
Moving telementoring to the web 2014 Academic article
Are Mobile Devices Ready for Telementoring? A Protocol Design for Randomized Controlled Trials 2014 Academic chapter/article/Conference paper
Surgical Telementoring in Knowledge Translation--Clinical Outcomes and Educational Benefits: A Comprehensive Review 2013 Academic literature review
An Evaluation Framework for Defining the Contributions of Telestration in Surgical Telementoring 2013 Academic lecture
Towards privacy preserving comparative effectiveness research 2013 Academic lecture
The Snow system – a distributed medical data processing system 2013 Academic lecture
Mobile Medical Mentor (M3) 2013 Academic lecture
The Snow communicable disease outbreak detection approach 2013 Academic lecture
The Snow infectious disease forecast service 2013 Academic lecture
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 Academic lecture
Towards Privacy-Preserving Computing on Distributed Electronic Health Record Data 2013 Academic chapter/article/Conference paper
Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 - Proceedings 2013 Academic anthology/Conference proceedings
International Master’s Program in Telemedicine and E‐health at University of Tromsø 2013 Academic article
Telementoring as a Service 2013 Academic article
Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 2013 Academic anthology/Conference proceedings
An Evaluation Framework for Defining the Contributions of Telestration in Surgical Telementoring 2013 Academic article
Vil at du skal gå mindre til legen 2013 Interview
Viser smittefare nær deg 2013 Interview
Telestration in Mobile Telementoring 2013 Academic chapter/article/Conference paper
Modeling the spread of infectious diseases by Gaussian Markov Random Fields as a tool for medical decision making 2012 Academic lecture
Causality in Scale Space as an Approach to Change Detection 2012 Academic article
Towards Requirements for Telementoring Software 2012 Academic article
Clinical and Educational Benefits of Surgical Telementoring 2012 Academic chapter/article/Conference paper
2012 Academic anthology/Conference proceedings
Spatio-temporal modeling of communicable diseases: A case study of North Norway 2012 Poster
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2012 Poster
Social Media and Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2012 Academic chapter/article/Conference paper
Se hvilke sykdommer som herjer i nabolaget 2012 Interview
Standards for reporting randomized controlled trials in medical informatics: a systematic review of CONSORT adherence in RCTs on clinical decision support 2012 Academic literature review
A web/mobile app for internet based survey of gastrointestinal and respiratory symptoms 2012 Masters thesis
Snow Integrated Communicable Disease Prediction Service 2012 Masters thesis
Enabling medical research on clinically collected data using openEHR archetypes 2012 Masters thesis
Ehealth systems and information needs of physicians 2012 Academic chapter/article/Conference paper
The telemedicine and eHealth equation - proposal for an updated view on the Teorem of Medical Informatics 2011 Academic chapter/article/Conference paper
Global telemedicine services – what can be learned from telemedicine in Norway? 2011 Academic chapter/article/Conference paper
Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2011 Academic lecture
Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset 2011 Academic chapter/article/Conference paper
Towards a mobile solution for predicting illness in Type 1 Diabetes Mellitus: Development of a prediction model for detecting risk of illness in Type 1 Diabetes prior to symptom onset 2011 Academic lecture
Exploring the use of Educational Video Games as Self-Management Tools for Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus 2011 Academic chapter/article/Conference paper
Real-time local epidemiological data through the internet as a management tool for infections in the community 2011 Poster
The Snow disease surveillance system study 2011 Poster
Do GPs need online access to epidemiological data of communicable diseases from the local patient population? 2011 Poster
An Exploratory Study of Patient Attitudes towards Symptom Reporting in a Primary Care Setting Benefits for Medical Consultation and Syndromic Surveillance? 2011 Academic article
Respiration Tracking Using the Wii Remote Game Controller 2011 Academic article
Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset 2011 Academic article
Symptoms from patients as the primary information source for real-time surveillance 2010 Academic lecture
Exploring illness prediction in Type 1 Diabetes Mellitus pre-symptom onset 2010 Academic lecture
Symptoms from patients as the primary information source for real-time surveillance 2010 Academic article
2010 Academic lecture
Breathing as user interface for pulmonary rehabilitation - Respiration tracking using the Wii remote controller 2010 Masters thesis
Point-of-care devices for healthy consumers - a feasibility study 2009 Editorial
New Directions in Electronic Disease Surveillance: Detection of Infectious Diseases during the Incubation Period 2009 Academic chapter/article/Conference paper
Bridging the Gap between Patients’ Expectations and General Practitioners’ Knowledge through Disease Surveillance 2009 Academic article
Threats to Information Security of Real-Time Disease Surveillance Systems 2009 Academic article
Authentication and Encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 Academic article
The Reliability of the XMPP Protocol Extensions as a File Transfer Mechanism in Dedicated Healthcare Networks 2009 Academic article
Reusing Patient Data to Enhance Patient Empowerment and Electronic Disease Surveillance 2009 Academic article
Improving the performance of the in-band byte stream file transfer XMPP extension 2009 Masters thesis
Interactive Disease Maps for the Snow Agent System 2009 Masters thesis
Authentication and encryption in the Snow Disease Surveillance Network 2009 Academic lecture
Threats to Information Security of Real-Time Disease Surveillance Systems 2009 Academic lecture
Bridging the Gap between Patients' Expectations and General Practitioners' Knowledge through Disease Surveillance 2009 Academic lecture
New Directions in Electronic Disease Surveillance: Detection of Infectious Diseases during the Incubation Period 2009 Academic lecture
"Garbage in, garbage out": extracting disease surveillance data from epr systems in primary care 2008 Academic chapter/article/Conference paper
Disease surveillance systems for diabetics 2008 Abstract
Electronic health surveillance: from John Snow to a network health information system 2008 Academic chapter/article/Conference paper
The potential of digital monochrome images versus colour slides in telescreening for diabetic retinopathy 2008 Academic article
Disease outbreak detection through clique covering on a weighted ICPC-coded graph 2008 Academic article
Electronic Disease Surveillance for Sensitive Population Groups - The Diabetics Case Study 2008 Academic article
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 Academic article
An exploratory study of disease surveillance systems in Norway 2008 Academic article
THE RELIABILITY OF THE XMPP PROTOCOL EXTENSIONS AS FILE TRANSFER MECHANISM IN DEDICATED HEALTHCARE NETWORKS 2008 Academic article
An Exploratory Study of Disease Surveillance System in Norway 2008 Report
Models for Automatic Detection of Infectious Diseases at an Early Stage in Disease Progression 2008 Report
THE RELIABILITY OF XMPP FOR FILE TRANSFER 2008 Masters thesis
The Snow system: a ubiquitous health surveillance system 2008 Academic lecture
Eight Challenges for Developing Telemedicine Applications 2008 Academic lecture
Models for Automatic Detection of Infectious Diseases at an Early Stage in Disease Progression 2008 Academic lecture
An Exploratory Study of Disease Surveillance Systems in Norway 2008 Academic lecture
“Garbage In, Garbage Out”- Extracting Disease Surveillance Data from EPR Systems in Primary Care 2008 Academic lecture
THE RELIABILITY OF THE XMPP PROTOCOL EXTENSIONS AS FILE TRANSFER MECHANISM IN DEDICATED HEALTHCARE NETWORKS 2008 Academic lecture
Electronic Disease Surveillance for Sensitive Population Groups - The Diabetics Case Study 2008 Academic lecture
Disease outbreak detection through clique covering on a weighted ICPC-coded graph 2008 Academic lecture
A Qualitative Study of Current and Future Systems for Disease Surveillance 2008 Poster
Electronic infectious disease surveillance systems for diabetics 2008 Poster
Electronic health surveillance: from John Snow to a networked health information system 2008 Popular scientific lecture
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 Academic article
Documents in medicine: from paper documents to quality-healthcare? 2007 Academic chapter/article/Conference paper
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 Academic chapter/article/Conference paper
Automatic Infection Detection System 2007 Academic chapter/article/Conference paper
Disease surveillance for sensitive populations 2007 Report
Blood glucose levels as a censor for the early detection of infection in type-1 diabetics 2007 Report
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 Report
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 Report
The Scandinavian Health Network: Connecting the Scandinavian countries` health networks 2007 Masters thesis
Visualization of contagious disease outbreak information for primary care physicians 2007 Masters thesis
The Snow Agent System: A peer-to-peer system for disease surveillance and diagnostic assistance 2007 Academic lecture
Automatic Infection Detection System 2007 Academic lecture
Challenges in Telemedicine and eHealth: Lessons Learned from 20 Years with Telemedicine in Tromsø 2007 Academic lecture
Blood glucose levels as a censor for the early detection of infection in type-1 diabetics 2007 Poster
What do GPs want in return from a Syndromic Surveillance system? 2007 Poster
Disease surveillance for sensitive populations 2007 Poster
Open Source Software - The future of medical imaging? 2006 Academic chapter/article/Conference paper
A Decentralised Model for EHR Data Integration 2006 Academic chapter/article/Conference paper
An Open Source PACS study 2006 Masters thesis
The Infectious Health Analysis (IHAS) system 2006 Masters thesis
The Snow Agent System - A mobile agent system platform for extending electronic health record systems with clinical decision support modules 2006 Doctoral dissertation
The oncological nurse assistant: A web-based intelligent oncological nurse advisor 2005 Academic article
Using blood glucose data as an indicator for epidemic disease outbreaks 2005 Academic article
Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance 2005 Academic article
Automatic Monitoring and Control of Medication 2003 Poster
PaSent - the Patient's Personal Health Advisor 2002 Academic article
Nettbasert pasientinformasjonssystem. Hovedrapport fra Elviraprosjektet 2001 Report
Scenario 2002 1999 Academic lecture
Evaluering av telemedisinske tjenester. Teledermatologi - brukererfaringer. NST rapport 1999 Report
Johan Gustavs prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 07 Workshop on privacy-preserving statistical computation with Statistics Norway Alexandra Makhlysheva, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw
2017 03 IKT-støtte for kodeverk og terminologi Per Atle Bakkevoll, Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Johan Gustav Bellika, Terje Solvoll
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
2016 09 Forskningsprotokoll –VerDig Gro Berntsen, Gunn Hilde Rotvold, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, Strisland F, Reitan J, Røhne M, Fensli R, Normann T.
NST-rapport 2001 02 Nettbasert pasientinformasjonssystem Johan Gustav Bellika, Trine Strand Bergmo, et al
Johan Gustavs faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2021 02 Kan analysere pasientjournaler uten å se sensitiv informasjon Kassaye Yitbarek Yigzaw Andrius Budrionis Luis Marco Ruiz Torje Dahle Henriksen Johan Gustav Bellika
2017 02 Sterk økning i risiko for eksponering av helsedata i USA Johan Gustav Bellika Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll
2016 12 Vil pasienter bruke e-helseverktøy når de er syke? Johan Gustav Bellika
Johan Gustavs postere
Posternr. Tittel Forfatter(e) Størrelse
2017 10 Mulighetsvindu for bruk av ontologibaserte terminologier i EIEJ og Helseplattformen Kristian Malm-Nicolaisen, Rune Pedersen, Johan Gustav Bellika, Luis Marco Ruiz, Per Atle Bakkevoll A0
2017 09 Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie Rune Pedersen, Kristian Malm-Nicolaisen, Gunn Hilde Rotvold, Eli Kristiansen, Johan Gustav Bellika A0
2017 07 Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål Anne Torill Nordsletta, Johan Gustav Bellika, Rune Pedersen A0
Johan Gustavs presentasjoner
Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2017.05.11 Beyond Clinical Decision Support: Enabling Process Management in Healthcare Søkekonferansen Rune Pedersen, Luis Marco Ruiz, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen, et al.