logo

Johan Gustav Bellika

Bio

Professor Bellika har arbeidet i skjæringspunktet mellom medisin, medisinsk forskning og informatikk siden 1992, da han started ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Han har en master fra 1997 og ph.d. fra 2006 i informatikk fra UiT Norges arktiske universitet. Han har jobbet ved Nasjonalt senter for telemedisin siden 1997. I perioden mellom 2007 og 2013 var han ansatt ved Institutt for informatikk som foreleser og forsker på det internasjonale masterstudiet i telemedisin og e-helse. Han er nå professor i medisinsk informatikk ved Institutt for klinisk medisin, medisinsk fakultet ved UiT Norges arktiske universitet og Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hans nåværende forskning fokuserer på teknologi som beskytter persondata, samtidig som den tillater gjenbruk av helseopplysninger og støtter et lærende helsevesen.  

Professor Bellika sitter i styret i Norsk Helse-IT (NORHIT) og er norsk representant på IMIAs arbeidsgruppe for helseinformasjonssystemer. Professor Bellika har bidratt til mer enn 100 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og fagfellevurderte konferanser. Han har, som prosjektleder, bidratt til å sikre tildeling av regionale og nasjonale forskningsmidler på mer enn 50 millioner norske kroner de siste ti årene. Professor Bellika har lang erfaring som veileder for master- og doktorgradstudenter og postdoktorer. Han har også sittet som medlem av organisasjons- og vitenskapelige komiteer for nasjonale og internasjonale konferanser.

Johan Gustav Bellika

Telefon: 957 48 049

Stilling: Professor

Avdeling: Helsedata og analyse


Publikasjoner i CRIStin