Internasjonale referansecase for bruk av helsedata


Sammendrag av rapporten

Kartlegging av internasjonale referansecase for bruk av helsedata til sekundærformål som kvalitetsforbedring, helseovervåking, planlegging, styring og forskning. Referansecasene er Sverige, Danmark og USA/Kaiser Permanente.

Rapportnummer

NSE-rapport 2016-05

Forfattere

Per Atle Bakkevoll , Johan Gustav Bellika , Fred Godtliebsen , Line Helen Linstad