logo

Internasjonale referansecase for bruk av helsedata

Sammendrag av rapporten

Kartlegging av internasjonale referansecase for bruk av helsedata til sekundærformål som kvalitetsforbedring, helseovervåking, planlegging, styring og forskning. Referansecasene er Sverige, Danmark og USA/Kaiser Permanente.