logo

Overgang til ontologibaserte terminologier

Prosjektbeskrivelse

Oppdraget skal beskrive de ledende terminologiene og metamodellene de er bygd på. Videre skal oppdraget kartlegge mulige konsekvenser av forskjeller i metamodeller/konseptmodeller for ibrukstakelse i fagsystemer. Konsekvenser kan dekke områder som bruk i fagsystemer, utgangspunkt for beslutningsstøtte og kliniske retningslinjer, behov verktøystøtte for å ta ut potensialet av terminologiene etc.

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet.
  • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.

Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Nasjonalt senter for e-helseforskning har valgt en oppgavetilnærming med to delleveranser som vil beskrive ulike aspekter i oppdraget. Hver delleveranse er resultatet av separate faser, og der nåværende leveranse har fokus på å beskrive terminologier, metamodeller, og forholdet mellom terminologier og informasjonsmodeller.

Mål

Oppdraget skal bidra med kunnskap gjennom en konsekvensutredning av overgangen til ontologibaserte terminologier i forhold til kommende strategi- og innføringsprosesser.