Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer

Mål

Shamans mål for forskningen i pasientrettet CDS er muligheten til å sømløst innlemme med OpenEHR HRE og utføre automatiske selvvedlikeholdsoppgaver av sin kunnskapsbase ved hjelp av dual modell tilnærming og kliniske terminologier.

Prosjektleder

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika

Prosjektdeltaker

Prosjektpartnere

Tema

Health data

Prosjektperiode

2014 - 2017

Sist oppdatert

17.03.2018