Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer


Mål

Shamans mål for forskningen i pasientrettet CDS er muligheten til å sømløst innlemme med OpenEHR HRE og utføre automatiske selvvedlikeholdsoppgaver av sin kunnskapsbase ved hjelp av dual modell tilnærming og kliniske terminologier.

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Samarbeidspartnere

Fokusområde

Health data

Prosjektperiode

2014 - 2017

Sist oppdatert

17.03.2018