logo

Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer

Mål

Shamans mål for forskningen i pasientrettet CDS er muligheten til å sømløst innlemme med OpenEHR HRE og utføre automatiske selvvedlikeholdsoppgaver av sin kunnskapsbase ved hjelp av dual modell tilnærming og kliniske terminologier.