logo

Shaman: Arketype-basert modellering av symptom-baserte beslutningsstøttesystemer

Shamans mål for forskningen i pasientrettet CDS er muligheten til å sømløst innlemme med OpenEHR HRE og utføre automatiske selvvedlikeholdsoppgaver av sin kunnskapsbase ved hjelp av dual modell tilnærming og kliniske terminologier.

Prosjektpartnere

Marand d.o.o., Ibime, Ocean Informatics Ltd., Cambio Healthcare Systems, DIPS ASA, Indizen Technologies SL

Veileder for prosjektet

Johan Gustav Bellika


Siden er sist oppdatert 09.02.2017

Prosjektkategori

Analyse av data

Prosjektperiode

2014 - 2017

Prosjektleder

Johan Gustav Bellika Johan Gustav Bellika

Prosjektdeltakere

Luis Marco Ruiz Luis Marco Ruiz