Dato

11.05.2017

Arrangement

Søkekonferansen

Forfattere

Rune Pedersen, Luis Marco Ruiz, Johan Gustav Bellika, Kristian Malm-Nicolaisen , et al.