logo

Internasjonale brukscase for moderne helseanalyse

Prosjektbeskrivelse

Oppdraget med å kartlegge internasjonale brukscase for moderne helseanalyse (health analytics) skal bidra til mer kunnskap om moderne teknologier innenfor dataanalyse som anvendes i helsesektoren og forskningssektoren internasjonalt. Resultatene skal anvendes som inspirasjonskilde og underlag for konseptutredningen rundt etablering av en moderne nasjonal helseanalyseplattform. «Health Analytics» pekes ut av flere store konsulentselskaper, deriblant Gartner, som et av de viktigste internasjonale satsingsområdene for å bedre pasientsikkerhet, effektivitet og kvalitet i helsevesenet.

I dette oppdraget ønsker vi en leverandørnøytral tilnærming og fokus på helseanalyseteknologi som er utprøvd og i økende grad anvendes, først og fremst for sekundærformål. Spørsmålene vi ønsker svar på er:

 • Hvilke «teknologier» er på fremmarsj, og hvilke er mest modne?
 • Hvor er de anvendt?
 • Hvilke brukergrupper treffer de?
 • Til hvilke formål anvendes de?
 • Datagrunnlaget og tilrettelegging av dette?
 • Grad av «automatisering»? (ETL)
 • Hva er erfaringene?
  • Effekter (pasientsikkerhet, kvalitet, produktivitet, ressursbruk)
  • Utfordringer
  • Kompetansebehov
  • Kostnader (investering og drift)

Mål

Oppdraget skal bidra til mer kunnskap om moderne teknologier innenfor dataanalyse som anvendes i helsesektoren og forskningssektoren internasjonalt. Forskningen vil være basert på et utvalg av relevante internasjonale brukscase med særlig fokus på erfaringer og identifiserte nytteeffekter. Målet er bedre forståelse og et tryggere grunnlag for valg av konsept, anskaffelsesform, samarbeidspartner(e) og kompetansebehov for utvikling av en nasjonal helsesanalyseplattform.

Metode

Analyse av data.