logo

Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet ledes av Direktoratet for e-helse, og er organisert i kjerneteam, workshopbaserte arbeidsspor og referansegruppe. Nasjonalt senter for e-helseforskning deltar i referansegruppen.

Mål

Resultatmålet for planleggingsfasen av dette prosjektet er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å vurdere om SNOMED CT skal etableres som en felles standardisert helsefaglig terminologi, og skal potensielt brukes av Helsedirektoratet for eventuell beslutning om innmelding i nye nasjonale samarbeidsorganisasjoner (IHTSDO) på vegne av Norge.