Felles standarisert terminologi - Vurdering av SNOMED CT

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet ledes av Direktoratet for e-helse, og er organisert i kjerneteam, workshopbaserte arbeidsspor og referansegruppe. NST/NSE deltar i referansegruppen.

Mål

Resultatmålet for planleggingsfasen av dette prosjektet er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å vurdere om SNOMED CT skal etableres som en felles standardisert helsefaglig terminologi, og skal potensielt brukes av Helsedirektoratet for eventuell beslutning om innmelding i nye nasjonale samarbeidsorganisasjoner (IHTSDO) på vegne av Norge.

Prosjektleder

Per Atle Bakkevoll Per Atle Bakkevoll

Prosjektdeltakere

Eksterne prosjektdeltakere

  • Marianne Bårtvedt van Os, Direktoratet for e-helse
  • Øyvind Aasve, Oslo Universitetssykehus HF

Tema

Helsedata

Prosjektperiode

2015 - 2016

Filvedlegg:

Sist oppdatert

23.08.2018