logo

Etablering av teknologisk plattform for benchmarking av effektmål

Bakgrunn

Det har lenge vært utfordrende å få tilgang til data fra primærhelsetjenesten og årsakene er mange og komplekse. En infrastruktur som gir tilgang til data, i tillegg til å kunne dele tilgangen uproblematisk mellom aktører, vil bidra med informasjon om hvilke helsetjenester en pasientgruppe mottar.

Mål

  1. Etablere et datagrunnlag for å sammenligne effektmåloppnåelse i helseplattformen sammenlignet med helsetjenester i andre helseregioner.
  2. Forbedre kvaliteten på helsetjenester og understøtte den nasjonale målsetningen i «en innbygger en journal» om gjenbruk av data fra helsetjenesten til:
  • Sykdomsovervåkning
  • Høyere behandlingskvalitet
  • Forskning og innovasjon
  • Økt effektivitet og bedre ressursbruk

Metode

Tilpasse og spre en teknisk organisatorisk løsning for gjenbruk av data fra helsetjenesten som kan benyttes av forskningsprosjekter til å identifisere utfordringer knyttet til tjenester, tilbud, og tiltak for en pasientgruppe, samt dokumentere i hvilken grad tiltak har effekt. Legekontor som deltar i den teknologiske infrastrukturen vil ha en lokal server der klinisk data lagres. De lokalt lagrede data muliggjør gjennom IT infrastrukturen opprettelsen av virtuelle registre som kan analyseres ved hjelp av web baserte verktøy. Legekontor må godkjenne at deres EPJ data skal bli en del av det virtuelle registeret. Den fødererte data-ressursen vil muliggjøre etablering av IT- tjenester som understøtter pasientfokuserte og praksisbaserte forskningsnettverk samt skape grunnlag for sammenligning av måloppnåelse for effektmålene til helseplattformen.

Særtema

Informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern, rapportgenerering og uthenting av data, ressursplanlegging og booking, kunnskaps- og beslutningsstøtte, masterdata, kodeverk og informasjonsmodell